SKELBIAMAS KONKURSAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI


MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RASA“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Rasos g. 21, Marijampolė, tel. 8 343 72445,

el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com į/k 190448538

Skelbia konkursą mokytojo ikimokyklinio ugdymo grupėje pareigoms (1 et.) užimti.

Darbo užmokestis –4,47-6,23 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientais (pareiginės algos baziniais dydžiais), priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne mažesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 2. Atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, reikalavimus.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6.  Dokumentus patvirtinančius, kad išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai.
 7. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 8. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, ir sutikrinti su kopijomis grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” raštinėje, Rasos g. 21,  el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki rugpjūčio19 d. imtinai. Informacija teikiama tel. 8 689 22221.

Konkursas paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 5 d. Atranka vyks 2019 m. rugpjūčio 23 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 kalendorinėms darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbo tvarką kiekvienam pretendentui bus pranešta individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa”direktorė

Reselė SutkauskienėPASITINKAME VASARĄ...

Šventiniu rytmečiu visi lopšelio-darželio ugdytiniai pasveikino nerūpestingą, žadančią daug netikėtumų, vasarėlę... PLAČIAU

           


PRIEŠMOKYKLINUKŲ ATSISVEIKINIMO SU DARŽELIU ŠVENTĖ

Lopšelio - darželio „Rasa“ bendruomenė rinkosi į šventinį koncertą pasidžiaugti, subrendusiais mokyklai, priešmokyklinio ugdymo grupių „Bitutės“ ir „Linelis“ ugdytiniais. PLAČIAU

    


AKCIJA „ŽYDINTIS TILTAS. PADOVANOK GĖLĘ SAVO MIESTU!”

Miesto Vilkaviškio tiltą papuošė mūsų įstaigos pasodinta gėlė. PLAČIAU

             


PĖSČIŲJŲ ŽYGIS „JUDĖJIMAS – SVEIKATA 2019“

Jau antrą kartą mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvavo pėsčiųjų žygyje. PLAČIAUĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS SPORTO ŠVENTĖ „SPORTUOJAME VISI – MAŽI IR DIDELI“

Gegužės 22 d. sporto šventėje bangavo pozityvių emocijų jūra. PLAČIAU

      


KVIETIMAS Į SPORTO ŠVENTĘ

         


MENINĖS RAIŠKOS FESTIVALIO „AŠ VISKĄ GALIU“ DALYVIAI

Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje, meninės raiškos festivalyje „Aš viską galiu“ dalyvavo ir mūsų įstaigos ugdytiniai. PLAČIAU

                    


PASAULINĖS KOVOS SU TRIUKŠMU DIENOS PAMINĖJIMAS

Priešmokyklinio ugdymo grupėse  „Linelis“ ir „Bitutės“ vyko praktiniai užsiėmimai „Paklausykime tylos“. PLAČIAU

        

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ VELYKINIAME „ORANŽINIO KAMUOLIO“ KREPŠINIO TURNYRE 2X2 LAIMĖJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KREPŠININKŲ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ, DANIELIŲ RAČIŲ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KREPŠINIO TURNYRE „MAŽŲJŲ KREPŠINIS 2019“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ UGDYTINĘ URTĘ SAMUOLYTĘ VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSE „GRAŽŪS ŽODŽIAI IR DARBELIAI, TAU MIELA ŠALELE“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2019 m. vasario 7 d. startuoja mūsų įstaigoje. Žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo