Vasaros atostogos- ekologiškai, dalyvavimas konkurse „Kamštelių vajus 2013“- sėkmingai
Mūsų įstaigos ugdomojo proceso veikloje daug dėmesio skiriama ekologiniam ugdymui, jaunosios kartos sveiko gyvenimo būdo ir sveikos sielos formavimui. Trys dalykai, kurie darniai apjungiami tam, kad čia ugdomas vaikas įprastų gyventi pagal etiškai numatytus žmogiškuosius dėsnius, atsakingai rūpindamasis savimi, savo artimaisiais ir savo aplinka. Juk žmogus jaučiasi gerai tik tuomet, kai tarp jo minčių, jausmų ir įpročių vyrauja darna. O jeigu šis derinys duoda teigiamus pokyčius žmonijai, gamtai... Žemei, tai tuomet ir supranti, kad gyveni laimingai.
         Dar ir dabar priešmokyklinio ugdymo grupės „Linelis“ ir 4 klasės ugdytiniai džiaugiasi spalio mėnesį pasibaigusia paroda „Vėl gimiau mažuose delnuose“, kurią miesto visuomenė galėjo apžiūrėti P.Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Ši paroda buvo kelių metų ekologinio ir kūrybiško ugdymo rezultatas. Ir tokių rezultatų, kurie Degučių mokyklos-darželio ugdytiniams, jų tėveliams ir pedagogams teikia daug teigiamų emocijų, yra ir daugiau.
         Spalio 29 dieną Vilniuje, prekybos centre „Panorama“ vykusiame konkurso „Kamštelių vajus 2013“ meninių darbų atidaryme Degučių mokyklos-darželio ugdytiniai kartu su savo vadovėmis (pedagogės Aušra Galinskienė ir Jolanta Sikorskytė-Klibienė) buvo apdovanoti prizais ir kelione į Briuselį tapę laimėtojais savo amžiaus grupėje (7-11 metų). Beje, visi norintieji išvysti šią parodą tai gali padaryti iki lapkričio 16 dienos apsilankę Vilniuje.
         O kuo čia dėtos vasaros atostogos? Tikslas- vasarą praleisti švariai ir surinkti daug daug plastikinių kamštelių buvo numatytas dar gegužės mėnesį, kai imtasi dalyvauti nacionalinio dienraščio „Lietuvos žinios“, Ekodaiktai.lt bei AB „Plasta“ organizuojamame respublikiniame konkurse „Kamštelių vajus“. Įstaigos bendruomenė jau daug kartų anksčiau skatinta būti neabejinga šiukšlių rūšiavimui, skatinta mąstyti „žaliai“ atsiliepė ir į kvietimą rinkti kamštelius. Tiek mokiniai, tiek ir suaugusieji tikėjo tuo, kad švarindami Marijampolės miesto pašalius, parkus, paupius, gatves bei savo namus nuo išbarstytų kamštelių pasitarnaus ir didžiam tikslui t.y. duos žaliavą AB „Plasta“ naujų kibirų ir vamzdžių gaminimui. Taigi, šūkis „Vasaros atostogos–ekologiškai“ lydėjo 33 mokinių šeimas visą vasarą ir dar rudenį, nes tik spalio pabaigoje paaiškėjo aktyviausi kamštelių rinkėjai. Tuomet mokinių atnešti į įstaigą kamšteliai buvo pasverti, suskaičiuoti rezultatai ir apdovanoti laimėtojai. Tai Eivinas Ališauskas 6 kg 360 g, Vakaris Galinaitis – 2 kg 950 g, Augustė Bražaitytė – 2 kg 820 g, Neila Danilevičiūtė – 2 kg 800 g.
         Bet tai buvo ne vienintelis tikslas dalyvaujant konkurse „Kamštelių vajus 2013“. Kadangi nuolatinis siekis įvairioje ugdomojoje veikloje yra kūrybiškumo ugdymas, tai buvo nuspręsta kurti meninį darbą ir kitai šio konkurso daliai. Mokiniai noriai kuria iš įvairių buitinių atliekų ir per daugelį metų jau yra įpratę ieškoti būdų, kaip savo kūryboje buitines atliekas apjungti, komponuoti, ir siekti, kad naujas kūrinys būtų panaudotas. Kuriant šį meninį darbą buvo išlaikyta ištikimybė liaudies menui, kurį pedagogės Jolanta Sikorskytė–Klibienė, Aušra Galinskienė ir Vida Matusevičienė puoselėja jau daugiau kaip 15 metų. Mokiniai, padrąsinti tyrinėti tautodailę, stebėti artimiausią savo aplinką ir diskutuoti apie savo artimųjų kūrybiškumą, pažino savo kraštui būdingą ornamentiką, dalyvavo bendroje komandinėje veikloje su pedagogėmis ir išmoko tikslių darbo operacijų, pažino įvairias medžiagas, kurias galima panaudoti kūrybos procese. Mokinės Enrika Uldytė ir Gabija Nevulytė susidomėję kapsių ir zanavykių drabužiais, kuriuose vaivorykštės spalvomis žėri stilizuoti lelijų bei kitų augalų žiedai, kūrė būsimo meninio darbo eskizą. Pagal eskizą iš kamštelių buvo dėliojamas ornamentas ant medžio plokštės, bet čia dar turėjo pasidarbuoti pailgintos darbo dienos grupės mokiniai ir kamštelius surūšiuoti pagal spalvą ir formą. Taigi, prie meninio darbo buvo pridėta ne vieno mokinio rankelė ir pabaigtu darbu džiaugėsi visi, nes tiek darbo procesas, tiek ir rezultatas priartino prie savo krašto istorijos, papročių, tradicijų, dvasinės kultūros vertybių.

mokytoja metodininkė Jolanta Sikorskytė–Klibienė
socialinė pedagogė, vyr. mokytoja Aušra Galinskienė

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „LINELIS“ KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ „ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE 2019“ IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2019 m.vyko žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo