Minime Tarptautinę Vaiko teisių Konvencijos dieną

Gyvosios gamtos pamokėlė. Susipažįstame su šešku

Civilinės saugos pratybos

Disputas apie patyčių prevenciją

Rudens gėrybių puota

Renginys, skirtas Europos kalbų dienai paminėtiIšvyka į Vilijos ir Algirdo Žemaičių ekologinį ūkį
Degučių mokykla-darželis jau trečius metus vykdo Marijampolės savivaldybės finansuojamų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Sveika gyvensena-gyvenimo būdas nuo vaikystės“. 


Pedagogai dalyvavo sielovados kursuose
         „Būdami žmonės, gyvename tam, kad Dievas per žmones eitų pas žmones. Tad ir mes ateiname pas Jį per žmones, kurie yra Jo veikiami...“ (Popiežius Benediktas XVI). Kiekvienas žmogus, gyvendamas tarp žmonių, palieka savo pėdsakus, spinduliuoja savo šviesa, bet, besisukdami kasdieninių rūpesčių ir darbų karuselėje, ar surandame laiko pamųstyti apie mūsų vertybes gyvenime, gyvenimo prasmų ir vietų jame? Itin didelį pėdsakų savo ugdytinių gyvenimuose palieka pedagogai, todėl jų kompetencijos neturėtų apsiriboti vien tik dalykinėmis žiniomis, dalis jų turėtų būti orientuotos dvasingumui ir dorinėms vertybėms ugdytis. Sėkmingas pedagogas turi turėti tvirtų pasaulėžiūrų ir vertybines nuostatas.

 

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
SKELBIMAI
Priešmokyklinukų atostogos
2017-2018 m.m.


------------------------

Tapymas ant vandens. Emocinio intelekto lavinimo programa visai šeimai

------------------------

'Prašyti pagalbos - ne gėda'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių komandą: Godą Radauskaitę, Malviną Sutkauskytę, Patriciją Kajokaitę, Grantą Budrevičių, Beną Kričeną ir Justą Kučinską Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2017“ varžybose užėmus III vietą

------------------------

„Kiškučių“ grupės vaikučius ir auklėtojas
Jurgitą Arlauskaitę,
Jurgitą Dockevičienę
respublikiniame konkurse
„Žibintai seka pasakas“
laimėjusius II vietą
Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas- jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

Padėka UAB ''Autobilas''

------------------------

Vaikų lopšelio-darželio ''Rasa'' kolektyvui

------------------------

Eglei Bujauskienei ir lopšelio-darželio ''Rasa'' tėvų komitetui bei visiems prisidėjusiems prie ''Vaikystės sodelio'' įkūrimo

------------------------

„Boružiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių auklėtojoms ir administracijai

------------------------Darbuotojams ir tėveliams, dalyvavusiems neatlygintinos
Kraujo donorystės akcijoje

------------------------

Tėveliams už Jūsų paramą puošiant įstaigos aplinką dekoratyviniais augalais ir gėlėmis

------------------------

Miglės Šalaševičiūtės mamytei Vaidai
už dalyvavimą prakartėlių parodoje

------------------------

„Boružiukų“, „Lašelių“, „Kodėlčiukų“ ir „Linelio“ grupių
ugdytiniams ir jų tėveliams,
dalyv​avusiems paramos akcijoje
„Pagalba beglobiams gyvūnams“
Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo