„Sveikas ir laimingas“

         Viena iš tęstinio visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projekto „Sveika gyvensena- gyvenimo būdas nuo vaikystės“, finansuojamo Marijampolės savivaldybės, sudedamųjų dalių – 3-jų dienų programa „Sveikas ir laimingas“ 3 klasės mokiniams ir „Pelėdžiukų“ bei „Linelio“ grupių ugdytiniams, ir kvėpavimo ir tempimo pratimų užsiėmimas 4 klasės mokiniams. PLAČIAU


Dalijimasis gerąja darbo patirtimi

         „Pelėdžiukų“ grupės vyr. auklėtoja Danutė Grigalevičienė įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoges pakvietė į savo vedamą atvirą kompleksinę veiklą „Penki pagrindiniai mano pojūčiai“. PLAČIAU


Tolerancijos diena

         Lapkričio 14-ąją minėjome tarptautinę Tolerancijos dieną. Klasėse ir grupėse mokytojos ir auklėtojos su ugdytiniais aptarė žodžio „tolerancija‘‘ prasmę ir reikšmę. Kalbėdamiesi teikė tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius iš kasdieninio gyvenimo, juos analizavo. PLAČIAU


Europos sveikos mitybos diena

         Europos sveikos mitybos dienai paminėti mokykloje vyko renginys „Vaisių ir daržovių vaivorykštė“. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Stagniūnienė supažindino mokinius su vaisių ir daržovių, sveikatos šaltinio, nauda žmogaus organizmui. PLAČIAU


Tėvų švietimas sveikatinimo tema

         Visuotiniame tėvų susirinkime paskaitą tėvams apie vaikų peršalimo ligas ir jų profilaktiką skaitė Marijampolės ligoninės vaikų reanimacijos vyr. intensyvios terapijos gydytoja Ilona Liucija Girdžiuvienė. PLAČIAU


„Kamštelių vajus 2014“

         Jau antrus metus pedagogės Aušra Galinskienė ir Jolanta Sikorskytė-Klibienė Degučių mokyklos-darželio bendruomenę skatiname rinkti plastikinius kamštelius ir dalyvaujame socialiniame projekte „Kamštelių vajus“, kuris yra dalis sveiko verslo iniciatyvos „EKODAIKTAI.LT“. Projekto tikslas– šviesti visuomenę, skatinti gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai, naudoti ekologiškas priemones, tausoti aplinką ir energijos šaltinius, skleisti žinią apie tokių paslaugų naudą. PLAČIAU


Atšvaitų diena

         Atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto departamento kvietimą, lapkričio 7 d. mokykloje buvo surengta Atšvaitų diena. PLAČIAU


Metodinė diena

         Spalio 30 d. pedagoginiams darbuotojams vyko metodinė diena. Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja D. Grigalevičienė pasidalijo gerąja savo praktinio darbo patirtimi, kurią pristatė pranešime „Grupės aplinka kviečia vaiką ugdytis“, psichologė R. Berteškaitė kalbėjo tema „Normalus vaiko seksualinis vystymasis“ (su pranešimo santrauka galima susipažinti skyrelyje „Psichologo informacija“), socialinė pedagogė A. Galinskienė pasidalijo įžvalgomis iš tarptautinio-mokslinio simpoziumo „Pozityvioji socializacija. PLAČIAU


Pažintinė-edukacinė programa

         Mūsų įstaigos dirbantieji buvo pakviesti į Marijampolės kultūros centre vykusią muzikinę popietę „Šokoladinis smuikas“. Ši edukacinė programa buvo įvairiapusė ir naudinga ne tik platesnio išprusimo lygio, bet ir profesine prasme. Pedagogai gautas žinias ir geras emocijas turės galimybę perteikti savo auklėtiniams. PLAČIAU

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, MARKĄ KRUPINSKĄ, DOMINYKĄ RUBINĄ, DOMINYKĄ DABRILĄ IR KOMANDOS VADOVĘ LINĄ GELEŽAUSKIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ FUTBOLO TURNYRE 'ADVENTO FUTBOLIUKAS 2019' IŠKOVOJUS I-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR KOMANDOS VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė, Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė ir Birutė Dičiūnienė dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning programos projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------2020 metų Eko veiklų planas

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2020 m. sausio 30 d. 10.00 val. organizuojama žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus', I-sis projekto etapas. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo