Mokslo metų pradžios šventė


Vasaros pramogos lankantiems darželį

         Grupė mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo  ugdytinių, lydimų auklėtojų Danutės Grigalevičienės ir Ingos Ragažinskaitės, rugpjūčio 19 d. aplankė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje esantį Multicentrą, esantį vienintelį Lietuvoje. PLAČIAU


Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Diemedėlis“


PLAČIAU


Išskrendam kaip paukščiai...

         Šiemet mūsų įstaigą paliko 51 ugdytinis. 30 iš jų baigė priešmokyklinio ugdymo programą ir 21 mokinys baigė pradinio ugdymo programą. Atsisveikinimo su darželiu ir mokykla švenčių metu mūsų auklėtiniai pasiliekantiems skyrė gražius žodžius ir palinkėjimus, o kartu su jais ir išskirtines dovanas, dekoratyvinius visžalius augalus, kuriais pagražino įstaigos aplinką, pasodindami juos savo rankelėmis alpinariume.

         Ačiū visiems vaikams, jų tėveliams už mūsų bendrą darbą  per visus metus, praleistus mūsų įstaigoje. Tais mažais gležnais augalėliais, kuriuos Jūs padovanojote kaip priminimą apie savo buvimą mūsų įstaigoje, mes rūpinsimės kaip kad rūpinomės Jumis visais ir stengsimės išauginti juos tokiais nuostabiais, kokius mes Jus išleidžiame.

         Skriskite, paukšteliai, link savo laimės žiburio, saugokite savo įgytas žinias, dvasines ir moralines vertybes, kaip saujose spurdančius mažus paukščiukus! Sėkmės Jums tolimesniuose Jūsų mokslo vingiuose ir naujose švietimo įstaigosePLAČIAU


Dalyvaujame renginiuose „Miesto dienos 2014“

         Gegužės 29 d., pirmąją "Miesto dienų 2014" šventės dieną, įstaigos mažieji su savo auklėtojomis dalyvavo akcijoje "Vaikystės paukštė Marijampolei", kurią inicijavo lopšelis-darželis "Šypsenėlė". Poezijos parke kartu su kitų įstaigų mažaisiais draugais papuošė Poezijos parką pačių pagamintais popieriniais paukščiais ir gėlėmis. Vakarop įstaigos delegacija dalyvavo šventinėje įstaigų, įmonių ir organizacijų eisenoje ir iškilmingame miesto dienų atidaryme. PLAČIAU


Šeimų šventės „Pabūkime kartu“ (Atnaujinta 2014-06-09)

         Gegužės mėnesį, kai aplink visus supa pats gamtos gražumas, tiek gaivios žalumos aplink, oras kupinas žiedų kvapo, „Meškiukų“, „Kodėlčiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių auklėtojos savo grupių bendruomenes pakvietė į šeimų popietes „Pabūkime kartu“, skirtas Šeimos metams paminėti. PLAČIAU


Išeinantys mokiniai išbandė save mokymosi pasiekimų patikrinime

         Mūsų mokyklos ketvirtokai, baigdami pradinio ugdymo programą, dalyvavo švietimo ir mokslo ministerijos ir nacionalinio egzaminų centro vykdomame „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ projekte. Buvo rašomi skaitymo, rašymo ir matematikos testai. Rašymo testo vykdymo dieną rašė laišką vorui. Mokiniai rašiniuose atskleidė įdomias minčių dėstymo, puikias lietuvių kalbos gramatikos žinias.

         Lietuvių tradicijoje voras siejamas su laime. Tikima, kad jis neša laimę. Taigi, voras siejasi su mitine Laima, kuri ir yra tos laimės dalintoja. Linkime mūsų mokyklą paliekantiems mokinukams, kad niekada jų neaplenktų laimė, kad, sutikus vorą, juos apimtų gera aura, skleidžianti laimės spinduliukus visiems, jų kelyje sutiktiems…

         Keletas minčių iš mokinių rašinių... PLAČIAU


Pažintis su gimtinės praeitimi

         Ugdomojo proceso užbaigimo proga „Pelėdžiukų“ ir „Linelio“ grupių ugdytiniams auklėtojos organizavo edukacinę mokomąją išvyką į Paežerių dvarą. PLAČIAU

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, MARKĄ KRUPINSKĄ, DOMINYKĄ RUBINĄ, DOMINYKĄ DABRILĄ IR KOMANDOS VADOVĘ LINĄ GELEŽAUSKIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ FUTBOLO TURNYRE 'ADVENTO FUTBOLIUKAS 2019' IŠKOVOJUS I-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR KOMANDOS VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė, Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė ir Birutė Dičiūnienė dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning programos projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------2020 metų Eko veiklų planas

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2020 m. sausio 30 d. 10.00 val. organizuojama žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus', I-sis projekto etapas. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo