Solidarumo bėgimo akcija

         VO „Gelbėkit vaikus“ organizacija Lietuvos mokyklas pakvietė dalyvauti 1-ajame Solidarumo bėgime Lietuvoje, kurio metu surinktos aukos bus skirtos Lietuvos vaikų dienos centrų lankytojams ir Afrikos vaikams. PLAČIAU


Civilinės saugos pamokėlė

         Spalio 14 d. 3 klasės mokiniams vyko civilinės saugos pamokėlė, kurią pravedė Marijampolės apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistai Virgilijus Norkus ir Arvydas Paršaitis. PLAČIAU


Akimirkos iš Marijampolės derliaus šventės „Sūduvos kraitė“

         Derliaus šventėje dalyvavo gausus būrys nuotaikingai nusiteikusių pedagogių, vaikučių ir tėvelių, atstovavusių visas įstaigos grupes ir klases. Kiekviena grupė iš rudens gėrybių čia pat, Poezijos parke, išaudė nuostabiai spalvingus kilimėlius. PLAČIAU


Kūrybinių darbų paroda „Kuriančio mokytojo „kiemas“

                                                                                    Ir gerai, kad žmogus veržias, eina svajoja.
                                                                                    Kartais juokias linksmai, kartais rymo tylus.
                                                                                    Ir gerai, kad žmogus širdimi išmatuoja
                                                                                    Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius. 
                                                                                                                        (Eug. Matuzevičius)

         Stiprinant pedagogų kūrybines galias, sudarant sąlygas gerosios patirties sklaidai ir bendradarbiavimui, Marijampolės kultūros centre 2014 m. spalio 2 d. atidaryta savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų  pedagogų kūrybinių darbų paroda „Kuriančio mokytojo „kiemas“. Parodos atidaryme dalyvavo ir sveikino parodos dalyvius Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas S. Valančius, švietimo kultūros ir sporto depardamento direktorius V. Dilys ir apskrities švietimo centro direktorė M. Apanavičienė.

         Šiai parodai savo kūrybinius darbus, atliktus iš įvairiausių medžiagų ir įvairia technika, pateikė ir mūsų įstaigos pedagogės Sonata Asadauskienė,  Genovaitė Česaitienė, Danutė Grigalevičienė, Aušra Galinskienė, Lijana Juočienė ir Vida Matusevičienė.

         Paroda veiks šių metų spalio 2-7 dienomis. Visą mūsų įstaigos bendruomenę maloniai kviečiame apsilankyti parodoje, patirti džiugių įspūdžių, pasisemti kūrybinių idėjų, kuriomis mielai dalinasi mūsų miesto kuriantys pedagogai.

         Yra sakoma, kuriantis žmogus – laimingas žmogus. Ir, kai savo kūryba dalijasi su kitais, ypač laimingas.

         Visiems gražių ir laimingų akimirkų apsilankymo parodoje metu. Kviečiame pasigrožėti mūsų pedagogių darbais parodos atidarymo iškilmėse. PLAČIAU


Europos kalbų diena
         Europos kalbų diena mokykloje minima kasmet. Šiemet mokiniai aplankė Europe direct informacijos centą. Anglų k. mokytoja bei Europe direct darbuotoja pasidalino savo žiniomis apie Europos kalbų dieną. Kad ir pradinukai, tačiau apie Europą žinome daug. Keletas akimirkų. PLAČIAU


Dalyvavome Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčios pašventinimo iškilmėse

         Rugsėjo 21 d. gausus būrys įstaigos bendruomenės darbuotojų ir tėvelių dalyvavo Šv. Jono Pauliaus II parapijos, kurios teritorijoje yra Degučių mokykla-darželis, koplyčios pašventinimo iškilmėse.

         Aukos liturgijos metu atnašų procesijoje dalyvavo ir žmogaus darbo bei triūso vaisių, naujo derliaus javų duoną,  į kurią sudėti geri darbai, troškimai ir džiaugsmai, kaip atnašą Dievui nešė 4 klasės mokiniai Remigija ir Karolis. PLAČIAU


Pažintis su fotografavimo menu

Rugsėjo 16 d. grupės „Pelėdžiukai“ ugdytiniai vyko į fotostudiją „Žybsnis“. PLAČIAU


Įstaigos kasdienybe domėjosi Gerb. Meras

         Pirmosiomis šių Mokslo metų dienomis mūsų įstaigoje lankėsi Marijampolės savivaldybės Meras Gerb. V. Brazys ir tarybos narys, socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas, Gerb. A. Kirkliauskas. Mūsų garbūs svečiai domėjosi įstaigoje teikiamomis paslaugomis, aptarė materialinės bazės stiprinimo ir vaikų gerbūvio gerinimo galimybes, šiltai bendravo su mūsų didžiausia mokyklos-darželio vertybe- vaikais. PLAČIAU


Mokslo metų pradžios šventė

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „DRUGELIAI“ VAIKUČIUS IR MOKYTOJĄ LAURĄ ŽILIONIENĘ „ELIIS DIDŽIAJAME KALĖDINIAME KONKURSE“ LAIMĖJUS II-VIETĄ IR GAVUS VISOS ĮSTAIGOS UGDYTINIAMS DOVANŲ SPALVINIMO KNYGUTES

------------------------

ĮSTAIGOS VAIKŲ SLAUGYTOJĄ-DIETISTĘ KRISTINĄ DEMBINSKIENĘ, LAIMĖJUSIĄ I-ĄJĄ VIETĄ LIETUVOS UGDYMO ĮSTAIGŲ KONKURSE „MĖGSTAMIAUSIAS VAIKŲ PATIEKALAS“ UŽ PATIEKALĄ - „GRIKIŲ KOTLETAI“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė, Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė ir Birutė Dičiūnienė dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning programos projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2020 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------2020 metų Eko veiklų planas. Veiklų aprašymus žiūrėkite naujienose.

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2020 m. sausio 30 d. 10.00 val. organizuojama žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus', I-sis projekto etapas. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF), bendradarbiaudama su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose patalpose.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2019-2020 m.m. įstaigos veiklos kokybės rodiklio ĮRANGA IR PRIEMONĖS įsivertinimas
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo