Bitutės


„BITUČIŲ“  GRUPĖ

2019-2020 m.m.Grupės savitumas

 „Bitučių“ grupėje draugiškai gyvena 17 vaikų: 5 mergaitės ir 12 berniukų. Šiais mokslo metais ne tik žaisime, bet stengsimės tvirtai pasiruošti mokymuisi mokykloje. Darbštumo mokysimės iš bitelių, o žinių semsimės iš tėvelių ir mokytojų išminties.  Laukia dar vieni kūrybingi, pilni vaikiškų išdaigų ir svajonių metai. Grupės vaikai smalsūs, žingeidūs, labai jautrūs.Plėtojant, vaikų gebėjimus, skatinsime draugiškai susitarti, bendrauti ir bendradarbiauti. Priešmokyklinėje grupėje ugdymas teikiamas pagal "Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą" (2014 m.), kuri nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, prielaidas ir būdus, ugdytinas kompetencijas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Į ją integruojamos programos: "Alkoholio,tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijų programa",„Sveikatiada“  sveikos gyvensenos programa, tarptautinė socialinių įgūdžių programa "Zipio draugai" bei prevencinė programa "Lions Quest" laikas kartu. Stengsimės,kad kiekviena diena teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų mažųjų dvasinį pasaulį,žadintų teigiamas emocijas. Mokysimės bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jaustis visaverčiais grupės nariais. Stengsimės,kad ugdytiniai pajustų grupinio darbo džiaugsmą, patirtų savo reikšmingumą priimant sprendimus. Stiprinsim vaikų pasitikėjimą savimi, nes įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis pirmoje klasėje, subręsti mokykloje. Pačias linksmiausias, džiugiausias grupės, įstaigos gyvenimo akimirkas,dalyvavimą renginiuose, šventinius rytmečius ir kt. pamatysite mūsų grupės puslapyje.


Sveiki, sakau dienelei ir vaikams, sveiki!
Sveiki, sveiki, sveiki!

Sveiki saulutei, žemei ir geriems draugams,
Sveiki, sveiki, sveiki!

* Būk mandagus su draugais ir suaugusiais

* Saugiai žaisk grupėje ir lauke

* Nesielk su draugu taip, kaip nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi
* Nepamiršk stebuklingo žodžio – ATSIPRAŠAU!
* Daug šypsokis , kad visiems su tavimi būtų geraMes bitelės, darbščios bitės,
Renkam medų zum zum zum.
Nuo gėlytės ant gėlytės
Visą dieną zum zum zum.

Zum zum zum po žalią mišką,
Po pušyną zum zum zum.
Net sparneliai jau aptiško
Gelsvo gintaro medum.

Prašom mes kiekvieną gėlę,
Duok medučio zum zum zum.
Snapą tartum ąsotėlį
Reik pripildyti medum.UGDOMOJI VEIKLA GRUPĖJE IR LAUKE

2019-2020 m.m.
KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „LINELIS“ KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ „ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE 2019“ IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2019 m.vyko žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo