Bitutės


ATNAUJINTA 2018-09-03


„BITUČIŲ“  GRUPĖ

2018-2019 m.m.


Grupės savitumas

         „Bitučių“ grupėje draugiškai gyvena 17 vaikų: 7 mergaitės ir 10 berniukų. Šiais mokslo metais ne tik žaisime, bet stengsimės tvirtai pasiruošti mokymuisi mokykloje. Darbštumo mokysimės iš bitelių, o žinių semsimės iš tėvelių ir auklėtojų išminties. Laukia dar vieni kūrybingi, pilni vaikiškų išdaigų ir svajonių metai. Grupės vaikai smalsūs, žingeidūs, labai jautrūs. Plėtojant, vaikų gebėjimus, skatinsime draugiškai susitarti, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Priešmokyklinėje grupėje ugdymas teikiamas pagal "Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą" (2014 m.), kuri nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, prielaidas ir būdus, ugdytinas kompetencijas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Į ją integruojamos programos: "Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijų programa", tarptautinė socialinių įgūdžių programa "Zipio draugai" bei prevencinė programa "Lions Quest" laikas kartu.

Sveiki, sakau dienelei ir vaikams, sveiki!
Sveiki, sveiki, sveiki!

Sveiki saulutei, žemei ir geriems draugams,
Sveiki, sveiki, sveiki!

* Būk mandagus su draugais ir suaugusiais

* Saugiai žaisk grupėje ir lauke

* Nesielk su draugu taip, kaip nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi
* Nepamiršk stebuklingo žodžio – ATSIPRAŠAU!
* Daug šypsokis , kad visiems su tavimi būtų geraMes bitelės, darbščios bitės,
Renkam medų zum zum zum.
Nuo gėlytės ant gėlytės
Visą dieną zum zum zum.

Zum zum zum po žalią mišką,
Po pušyną zum zum zum.
Net sparneliai jau aptiško
Gelsvo gintaro medum.

Prašom mes kiekvieną gėlę,
Duok medučio zum zum zum.
Snapą tartum ąsotėlį
Reik pripildyti medum.UGDOMOJI VEIKLA

2018-2019 m.m.

Grupėje sukurta tinkama aplinka vaikams ugdyti(s), tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti. Ji žadina vaiko smalsumą, kūrybingumą, domėjimąsi įvairiomis problemomis, skatina priimti sprendimus ir dalyvauti įvairioje veikloje. 
Grupės simbolis - bitutė, kuri dalyvauja įvairiose veiklose.


Vaikai vaidina, improvizuoja, vaidybą sieja su kalba, daile, muzika. Taip patenkina kūrybinės saviraiškos poreikį "atrasdami" save, įtvirtina kultūrinius ir socialinius gebėjimas, pasitikėjimą, teigiamą savęs vertinimą. Mūsų grupė dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose: "Sveikatiada", "Lions Quest", "Zipio draugai".


Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio ugdymo grupėje, bet ir renginiuose, kelionėse, išvykose, sporto varžybose, šeimoje.

PREVENCINĖS PROGRAMOS "LAIKAS KARTU" VEIKLOS


Keletas akimirkų veiklose...

Svečiuose Urtės mama,kuri padėjo įprasminti gražių švenčių laukimą darant "Advento vainiką". 

Mildos mamytė aktyvi pagalbininkė įvairiuose renginiuose. Nuostabūs darbai...

Dėkojam Urtės, Viltės, Auros,Jokūbo,Manto mamytėms už nuoširdžią pagalbą ruošiantis įvairiems renginiams.

Dėkojam visiems tėveliams už rūpestį ir globą,šypsenas ir supratimą.

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS PAMINĖJIMAS

Susidomėję klausomės mokytojos pasakojimų apie sausio 13-osios įvykius...
PIRMĄ KARTĄ MŪSŲ ĮSTAIGOJE STEBIME SFERINĮ KINĄ

Įspūdžiai nenusakomi, verta pabandyti...
KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ VELYKINIAME „ORANŽINIO KAMUOLIO“ KREPŠINIO TURNYRE 2X2 LAIMĖJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KREPŠININKŲ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ, DANIELIŲ RAČIŲ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KREPŠINIO TURNYRE „MAŽŲJŲ KREPŠINIS 2019“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ UGDYTINĘ URTĘ SAMUOLYTĘ VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSE „GRAŽŪS ŽODŽIAI IR DARBELIAI, TAU MIELA ŠALELE“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2019 m. vasario 7 d. startuoja mūsų įstaigoje. Žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo