Biudžeto suvestinė

                                                      2020

2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

                                                      2019

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

                                                      2018

Finansinių ataskaitų rinkinys


III ketvirtis
¤2018 m. III ketv. atskaitomybė


Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2018 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys


I ketvirtis
¤ 2018 m. I ketv. atskaitomybė

                                                      2017

Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

II-III ketvirtis
¤ 2017 m. III ketvirčių atskaitomybė


I ketvirtis
¤ 2017 m. I ketv. atskaitomybė


Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2017 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys


2016
I ketvirtis
¤ 2016 m. I ketv. atskaitomybė

¤ 2016 m. II ketv. atskaitomybė

¤ 2016 m. III ketv. atskaitomybė

Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys


2015
I ketvirtis
¤ 2015 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2015 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2015 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys


2014
I ketvirtis
¤ 2014 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2014 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2014 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys


2013
I ketvirtis
¤ 2013 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2013 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2013 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys


2012
I ketvirtis
¤ 2012 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2012 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2012 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, MARKĄ KRUPINSKĄ, DOMINYKĄ RUBINĄ, DOMINYKĄ DABRILĄ IR KOMANDOS VADOVĘ LINĄ GELEŽAUSKIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ FUTBOLO TURNYRE 'ADVENTO FUTBOLIUKAS 2019' IŠKOVOJUS I-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS 'LINELIS' KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR KOMANDOS VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė, Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė ir Birutė Dičiūnienė dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning programos projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------2020 metų Eko veiklų planas

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2020 m. sausio 30 d. 10.00 val. organizuojama žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus', I-sis projekto etapas. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo