Darbuotojų darbo užmokestis

PATVIRTINTA
Lopšelio-darželio „Rasa“
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-91

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ DARBUOTOJŲ 
 DARBO UŽMOKESTIS (NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)


darbuotoju
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio koeficientas BMA
1. Direktorius 1 28,40
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 27
3. Ūkvedys 1 14,59
4. Vyresnysis buhalteris 1 18
5. Sekretorius 1 12,54
6. Logopedas pedagogas 1 14,73
7. Meninio ugdymo pedagogas 1 18,28
8. Socialinis pedagogas 1 18,48
9. Psichologas 0,75 18,48
10. Vaikų slaugytojas 1 16,50
11. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 3,3 21,24
12. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai: 13,75
12.1 Auklėtoja 4,75 15,65-16,55
12.2 Vyr. auklėtoja: 0,75 17,10-18,15

Vyr. auklėtoja 1 15,35-18,4

Vyr. auklėtoja 5,25 18-19,1
12.3 Auklėt.-metod. 2 20,23
13. Auklėtojos padėjėjas 10 MMA
14. Virėjas 3 MMA
15. Sandėlininkas 1 MMA
16. Pagalbinis darbininkas 1 MMA
17. Skalbėjas 1 MMA
18. Elektrikas 0,25 MMA
19. Santechnikas 0,5 MMA
20. Pastatų ir statinių priež. darbininkas 0,75 MMA
21. Valytojas 1,5 MMA
22. Kiemsargis 1,25 MMA
23. Budėtojas 1 MMA

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
SKELBIMAI


Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių komandą: Godą Radauskaitę, Malviną Sutkauskytę, Patriciją Kajokaitę, Grantą Budrevičių, Beną Kričeną ir Justą Kučinską Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2017“ varžybose užėmus III vietą

------------------------

„Kiškučių“ grupės vaikučius ir auklėtojas
Jurgitą Arlauskaitę,
Jurgitą Dockevičienę
respublikiniame konkurse
„Žibintai seka pasakas“
laimėjusius II vietą
Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas- jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

Padėka UAB ''Autobilas''

------------------------

Vaikų lopšelio-darželio ''Rasa'' kolektyvui

------------------------

Eglei Bujauskienei ir lopšelio-darželio ''Rasa'' tėvų komitetui bei visiems prisidėjusiems prie ''Vaikystės sodelio'' įkūrimo

------------------------

„Boružiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių auklėtojoms ir administracijai

------------------------Darbuotojams ir tėveliams, dalyvavusiems neatlygintinos
Kraujo donorystės akcijoje

------------------------

Tėveliams už Jūsų paramą puošiant įstaigos aplinką dekoratyviniais augalais ir gėlėmis

------------------------

Miglės Šalaševičiūtės mamytei Vaidai
už dalyvavimą prakartėlių parodoje

------------------------

„Boružiukų“, „Lašelių“, „Kodėlčiukų“ ir „Linelio“ grupių
ugdytiniams ir jų tėveliams,
dalyv​avusiems paramos akcijoje
„Pagalba beglobiams gyvūnams“
Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo