Logopedo informacijaAtsisiųsti:
NAUDINGA INFORMACIJA------------------------Atsisiųsti:
LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.


LOGOPEDĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS RIMOS JUŠKEVIČIENĖS
 KONTAKTINĖS DARBO VALANDOS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

  15.00-17.30

    8.00-12.00

  15.00-17.00

   7.30-11.30


    8.00-12.00

  15.00-17.00

   8.30-12.00


 Specialioji pedagogė RIMA JUŠKEVIČIENĖ   (vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija)

                                                            DARBO LAIKAS:

antradienis      (8.30- 10.30val.)

ketvirtadienis  (8.30- 10.30val.)

penktadienis   (8.30-10.00val.)

Individualios,  pogrupinės pratybos bei  darbas grupėse

LOGOPEDĖ,SPECIALIOJI PEDAGOGĖ TĖVELIŲ LAUKIA:

ANTRADIENIS

 17.10 - 17.40

PENKTADIENIS

   7.50 - 8.20

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“
VYR. LOGOPEDĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGĖ RIMA JUŠKEVIČIENĖ
El. p. j.rimos7@gmail.com

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

 •  Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus. 
 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą lopšelyje - darželyje.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais dirbančiais su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei  Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius,  jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių vaikų poreikius ir galimybes bei juos taiko;
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
 • Padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Konsultuoja  pedagogus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • Dalyvauja lopšelio- darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.


LOGOPEDĖS ONOS MARGELEVIČIENĖS KONTAKTINĖS DARBO VALANDOS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

  7.40 - 11.30

    7.40 - 11.30

    9.30 - 11.30

  15.10 - 16.30

  

  


LOGOPEDĖ TĖVELIŲ LAUKIA:

PIRMADIENIS

 12.20 - 13.20


Atsisiųsti:
LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.


KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „LINELIS“ KOMANDĄ: MARKĄ KRUPINSKĄ, NOJŲ KIRKLIAUSKĄ, AIVARĄ LITVINĄ IR VADOVĘ VIDĄ MATUSEVIČIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ „ASMENINIŲ-KOMANDINIŲ ŠAŠKIŲ TURNYRE 2019“ IŠKOVOJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvauja nuo 2016 metų. 2019 m.vyko žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo