Katalikiškas ugdymas

2018-2019 m. m. veikla


Šv. Mišios lopšelio-darželio "Rasa" bendruomenei

Spalio 11 d. skaisti rudeninė saulė lydėjo besirenkančius į Švento Jono Pauliaus II bažnyčią. Lopšelio-darželio bendruomenė susirinko dalyvauti Šv.Mišiose, kurias aukojo klebonas Marius Rudzinskas. Papildomojo ugdymo pedagogė Rasa Slankauskienė kartu su lopšelio-darželio vaikučiais papuošė Šv.Mišių eigą gražiomis giesmelėmis. Šv. Mišių skaitinio ištrauka „...Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma....(Evangelija (Lk 11, 5–13))“ tartum atskleidė visų dalyvavusių bendrystę.
Adventinė popietė "Pirmoji žvakelė Advento vainikui"


Adventinis renginys "Stebuklinga žibintų šviesa"


Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda "Prakartėlę kuriu-širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu"


Parodos "Belaukiant Kalėdų" aplankymas


Trijų karalių apsilankymas


Dalyvavimas Tarptautiniame eTwininng projekte "Advento tradicijos ir simboliai"


Šventinis rytmetys "Šv.Velykų belaukiant..."


Edukacinė-pažintinė veikla "Šv. Velykų papročiai ir tradicijos"


Šventinis rytmetys "Vaikų Velykėlės"


2017-2018 m. m. veikla


Šventinis rytmetys "Vaikų Velykėlės"

Ugdytinių kūrybinių darbų paroda "Velykinis atvirukas" grupėje

Adventinis vakarojimas "Linelio" grupėje

Adventinė ugdomoji veikla "Meškučių" grupėje

Prasidėjo Adventas. Laikydamiesi krikščioniškųjų tradicijų, laukiame gražiausios metų šventės - Šv. Kalėdų. Kiekvieną rytą uždegama Advento vainiko žvakelė, „Advento kopėtėlėmis" keliauja angelėlis, skaičiuodamas dienas iki Šv. Kalėdų, mokomės susikaupti, gražiai bendrauti su kitais.

Uždegėme antrąją Advento vainiko žvakelę kartu su Miglės mamyte Vaida Šalaševičiene. Klausėmės labai įdomios pasakos "Snieglandija", žaidėme žaidimus, prisiminėme kalėdines giesmelės, dalinomės gerumo apkabinimais. Nuoširdi mamytės šypsena sušildė kiekvieno vaikučio širdelę.

Dėkojame mamytei Vaidai už aktyvų dalyvavimą "Meškučių" grupės ugdomojoje veikloje. 


Mažieji "Kiškučiai" laukia šv. Kalėdų stebuklo

Šios šventės prasmę geriausiai atskleidžia Kalėdų eglutė, įžiebtų keturių žvakių spindėjimas advento vainike, vaiko širdelėje užgimęs begalinis laukimas... ore tvyranti Šv. Kalėdų dvasia...Pasirengimas Kalėdoms liudija artėjantį stebuklą...

„Kiškučiai“su dideliu nekantrumu laukia šios šventės ir noriai jai ruošiasi...Puošia grupės aplinką, gamina kalėdines dekoracijas, atvirukus, klausosi giesmelių, stengiasi būti draugiški vieni kitiems. Juk už lango, kažkur iš tolo juos visus stebi Kalėdų Senelio nykštukai...

Trys karaliai aplankė įstaigos ugdytinius

Paroda "Po balto angelo sparnu"

Advento vakarojimas"Gerumo, meilės ir vilties žvakelė"

"Prakartėlę kuriu - širdelę šv Kalėdoms ruošiu"

Uždegėme pirmą advento žvakelę

"Angelų pasaulis"


2016-2017 m. m. veikla

Velykos – ne vien margučių dažymas ir ridenimas

Vaikų Velykėlė

Šventinė programa vaikams "Velykinis margutis"

Tikėjimo pažinimas yra įvairiapusis

Konkursas "Žibintai seka pasakas"

"Advento futboliukas 2016"

"Šventų Kalėdų belaukiant"

Šventinis rytmetis "Kalėdų stebuklas"

Neformalaus vaikų švietimo Teatro studijos spektaklis

Advento vakarojimas Šv. Kalėdomis kvepiančioje grupėje

Adventas - Šventų Kalėdų laukimo metas"

Regioninė bendrojo ugdymo įstaigų paroda "Prakartėlę kuriu, širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu"


2015-2016 m. m. veikla

Katechezės užsiėmimų užbaiga

Vaikų Velykėlės

Akcija „Padovanok tikėjimą ligoniui“

Kūrybinė popietė „Gerumo Angelai“

Rytmetys „Mano žaislai laukia manęs“

Adventinė žvakė sušildo ir suvienija

Adventinis koncertas „Atbėga elnias devyniaragis“


Pirmieji katechezės užsiėmimai. Pažintis su Biblija.


Advento kalendoriaus linkėjimai

Pelenų diena

Pirmoji diena po Užgavėnių yra Pelenų diena. Ji simbolizuoja Gavėnios pradžią. Katechezės užsiėmime vaikučiai buvo supažindinti su šios dienos prasme, pelenų simboline prasme. Uždengėme kryžių ir laukiame Kristaus Prisikėlimo.


2014-2015 m. m. veikla

Katechezė mažiesiemsDalyvavome Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčios pašventinimo iškilmėse

2013-2014 m. m. veikla

„Tikėjimu liepsnojanti širdis“ (PLAČIAU)

Trijų Karalių šventė (PLAČIAU)

Pirmąjį 2013-2014 m.m. užsiėmimą vaikučiams veda Vilkaviškio vyskupijos vaikų sielovados centro
referentė ses. Daiva Beata ir katechetė Rūta

2012-2013 m. m. veikla

Katechezė mažiesiems (PLAČIAU)

Katechezė mažiesiems II (PLAČIAU)

Advento vakarojimas (PLAČIAU)

Biblijos pradžiamokslis. Senasis testamentas (PLAČIAU)

Šv. Mišių liturgijoje šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje (PLAČIAU)

Dalyvaujame „Gerumo akcijoje“ (PLAČIAU)

2011-2012 m. m. veikla

Pedagogai dalyvavo sielovados kursuose (PLAČIAU)

2010-2011 m. m. veikla

Katechezė mažiesiems (PLAČIAU)

2009-2010 m. m. veikla

Advento vakarojimas (PLAČIAU)

Įstaigos atributikos šventinimas ir Trijų Karalių šventė(PLAČIAU)

KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ VELYKINIAME „ORANŽINIO KAMUOLIO“ KREPŠINIO TURNYRE 2X2 LAIMĖJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KREPŠININKŲ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ, DANIELIŲ RAČIŲ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KREPŠINIO TURNYRE „MAŽŲJŲ KREPŠINIS 2019“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ UGDYTINĘ URTĘ SAMUOLYTĘ VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSE „GRAŽŪS ŽODŽIAI IR DARBELIAI, TAU MIELA ŠALELE“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2019 m. vasario 7 d. startuoja mūsų įstaigoje. Žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo