Pedagoginiai darbuotojai

                                                                    2018-2019 m.m.


Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Pedagoginio darbo stažas

1.

Asadauskienė Sonata

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,

Vyr. mokytoja

5 m.

2.

Augustinavičienė Sidona

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Spec. vidurinis,

Vyr. mokytoja

14 m.

3.

Berteškaitė Rasa

Psichologė

Aukštasis,

Psichologė IV kategorija

25 m.

4.

Bražinskienė Alina

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja metodininkė

34 m.

5.

Dičiūnienė Birutė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

vyr. mokytoja

16 m.

6.

Dockevičienė Jurgita

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

vyr. mokytoja

10 m.

7.

Galinskienė Aušra

Socialinė pedagogė

Aukštasis,

Vyr. socialinė pedagogė

23 m.

8.

Geležauskienė Lina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja

6 mėn.

9.

Grigalevičienė Danutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja metodininkė

36 m.

10.

Grigaliauskienė Jurgita

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja

2 m.

11.

Juočienė Lijana

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Vyr. mokytoja

6 m.

12.

Juškevičienė Rima

Logopedė

Aukštasis,

vyr. logopedė

20 m.

13.

Matukevičienė Rasa

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Vyr. mokytoja

33 m.

14.

Matusevičienė Vida

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja metodininkė

43 m.

15.

Riklickienė Genovaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja

8 m.

16.

Rūškevičienė Alina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,

Mokytoja

3 m.

17.

Paškevičienė Rasa

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Vyr. mokytoja

27 m.

18.

Pauliukevičienė Jolanta

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Spec. Vidurinis

Mokytoja

5 m.

19.

Pūkienė Vilma

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja

3 m.

20.

Ulevičienė   Neringa

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Mokytoja

5 m.

21.

Tarnienė Gintarija

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis,

Vyr. mokytoja

32 m.

22.

Taurienė Judita

Meninio ugdymo pedagogė

Spec. vidurinis,
Vyr. muzikos mokytoja

33 m.


KONTAKTAI
Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
Tel. (8 343) 72445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Žemėlapis
skelbimai
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje.

------------------------

Socialinė reklama. Vaikų globa.

------------------------


Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018
​​

------------------------------------------------Prevencinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa 'Laikas kartu' vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse 'Linelis' ir 'Bitutės'

------------------------Kviečia prisidėti prie visuomenės gerovės​
​​Išsamiau: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

KUO PATRAUKLI MŪSŲ ĮSTAIGA UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Sveikiname
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ VELYKINIAME „ORANŽINIO KAMUOLIO“ KREPŠINIO TURNYRE 2X2 LAIMĖJUS II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „KIŠKUČIAI“ UGDYTINĘ LĖJĄ JOSIUKAITĘ RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE-PARODOJE „LIETUVOS VALDOVAI“ LAIMĖJUSIĄ II-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĘ MIGLĘ ŠALAŠEVIČIŪTĘ LAIMĖJUS I-ĄJĄ VIETĄ TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „MANO LIETUVIŠKA KNYGELĖ...“

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KREPŠININKŲ KOMANDĄ: DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, KASPARĄ RIKLICKĄ, JOKŪBĄ KARVELĮ, DANIELIŲ RAČIŲ IR KOMANDOS VADOVĘ BIRUTĘ DIČIŪNIENĘ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KREPŠINIO TURNYRE „MAŽŲJŲ KREPŠINIS 2019“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „MEŠKUČIAI“ UGDYTINĮ RAPOLĄ MOCKAITĮ VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE „ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“ LAIMĖJUSĮ III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ UGDYTINĘ URTĘ SAMUOLYTĘ VAIKŲ SKAITOVŲ KONKURSE „GRAŽŪS ŽODŽIAI IR DARBELIAI, TAU MIELA ŠALELE“ LAIMĖJUS III-ĄJĄ VIETĄ

------------------------

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „BITUTĖS“ KOMANDĄ – UGDYTINIUS: JOKŪBĄ KARVELĮ, DOMANTĄ VAŠKEVIČIŲ, MANTĄ JURGAITĮ, KASPARĄ RIKLICKĄ IR JŲ TĖVELIUS: MINDAUGĄ KARVELĮ, GINTARĄ VAŠKEVIČIŲ, EDMUNDĄ JURGAITĮ IR GENOVAITĘ RIKLICKIENĘ ŽAIDYNĖSE „SPORTAS KIEKVIENAM - 2018“ LAIMĖJUS I – ĄJĄ VIETĄ

------------------------

Dėkojame
„Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas - jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau“.
(Scott Adams)

------------------------

UAB „BALTIC STICKS“ už paramą savo produkcija, ugdomosios veiklos žaismingam organizavimui bei vaikų išradingumo, kūrybiškumo ir meninių gebėjimų plėtojimui
------------------------

UAB „ART GLACIO“ ir UAB „MANTINGA“ už paramą savo produkcija lopšelio-darželio „Rasa“ švenčių metu
------------------------

Dalyvavusiems akcijoje „Maistas – beglobiams gyvūnams“

------------------------

Naudingos nuorodos
http://www.smm.lt
http://www.marijampole.lt
http://www.upc.smm.lt
http://www.ikimokyklinis.lt
http://www.ziburelis.lt
http://www.pvc.lt
http://www.gelbvaik.lt
http://www.sppc.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.marijampolesvsb.lt
2% IR KITA PARAMA
Plačiau
Projektai

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė, Jurgita Dockevičienė bei Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.

------------------------Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Dičiūnienė ir grupės „Bitutės“ ugdytiniai projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai mūsų lopšelyje-darželyje

------------------------Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ 2019 m. vasario 7 d. startuoja mūsų įstaigoje. Žiemos sporto šventė 'Sportui šaltis nebaisus, kviečiame pajudėt visus'. Tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai: Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

------------------------


Respublikinis projektas „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija,bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą.

------------------------

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“
Tyrimai
* 2017-2018 m.m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas
* Šeimos ir lopšelio-darželio svarba bendradarbiavimo procese.
Platuminis (visuminis) 2016-2017 m. įsivertinimas
Informacija
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  • Sprendimas dėl Marijampolės Degučių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo