Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

(atnaujinta 2024-05-23)

2024 m.

I. LD Rasa Finansinės būklės ataskaita 2024-03-31

II. LD RASA Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-31

LD RASA Aiškinamasis raštas prie I ketvirčio ataskaitų

4 Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai 2024-03-31

2023

2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022

2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2021

2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys_

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018

Finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirtis
¤2018 m. III ketv. atskaitomybė

Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2018 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
¤ 2018 m. I ketv. atskaitomybė

 

 

2017

Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

II-III ketvirtis
¤ 2017 m. III ketvirčių atskaitomybė

I ketvirtis
¤ 2017 m. I ketv. atskaitomybė

Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2017 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

2016

I ketvirtis
¤ 2016 m. I ketv. atskaitomybė

¤ 2016 m. II ketv. atskaitomybė

¤ 2016 m. III ketv. atskaitomybė

Finansinių ataskaitų rinkinys
¤ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

2015

I ketvirtis
¤ 2015 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2015 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2015 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

2014

I ketvirtis
¤ 2014 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2014 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2014 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

2013

I ketvirtis
¤ 2013 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2013 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2013 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

2012

I ketvirtis
¤ 2012 m. I ketv. atskaitomybė

II ketvirtis
¤ 2012 m. II ketv. atskaitomybė

III ketvirtis
¤ 2012 m. III ketv. atskaitomybė

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
¤ Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Skip to content