Menu Close

Metų veiklos ataskaita

(atnaujinta 2023-03-21)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtintais nuostatais, pateikta svarstyti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rasa” bendruomenei direktorės Raselės Sutkauskienės 2022 metų veiklos ataskaita.

************************

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2022 m. kovo 14 d. Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-79 „Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2021 metų veiklos ataskaitos vertinimo“: pritarti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2021 m. balandžio 12 d. Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-103 „Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2020 metų veiklos ataskaitos vertinimo“: pritarti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2020 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2019 metų veiklos ataskaita

2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita

 

 

 

Skip to content