Menu Close

Metų veiklos ataskaita

(atnaujinta 2022-03-18)

2022 m. kovo 14 d. Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-79 „Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2021 metų veiklos ataskaitos vertinimo“: pritarti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtintais nuostatais pateikiu svarstyti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rasa” bendruomenei direktorės Raselės Sutkauskienės 2021 metų veiklos ataskaitą.

************************

2021 m. balandžio 12 d. Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-103 „Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2020 metų veiklos ataskaitos vertinimo“: pritarti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2020 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2019 metų veiklos ataskaita

2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita

2017 metų veiklos ataskaita

2016 metų veiklos ataskaita

2015 metų veiklos ataskaita

 

 

Skip to content