Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

(atnaujinta 2022-04-10)

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAI 2022 M.

Eil. Nr.       Data, įsakymo nr.                            Skatinimo ir apdovanojimo priežastis           Skatintų ir apdovanotų                darbuotojų skaičius
1.   2022-03-02

direktoriaus įsak. Nr. P-31

    Už atsakingai ir pareigingai vykdomą darbinę profesinę veiklą: už gerosios darbo patirties sklaidą, skaitant pranešimą lopšelio-darželio pedagogėms, už iniciatyvumą ir artistiškumą, praturtinant įstaigos bendruomenės šventes vaikiškų personažų vaidmenyse, kūrybines idėjas ir geranorišką pagalbą, kuriant įstaigos edukacines erdves.                 1

IU mokytoja

2.  2022-04-05

direktoriaus įsak. Nr. P-32

    Už atsakingai, pareigingai vykdomą darbinę profesinę veiklą: už geranoriškumą, paslaugumą ir aktyvų dalyvavimą įstaigos organizuojamuose renginiuose, aktyvią pagalbą mokytojoms rengiant parodas lauko erdvėse.                1

IU mokytojo padėjėja

Skip to content