Menu Close

2% ir kita parama

Gerbiami lopšelio-darželio „Rasa“ bendruomenės nariai ir visi, kas norėtų paremti įstaigą, prašome pervesti pinigines lėšas į mūsų įstaigos sąskaitą banke

AB SEB bankas
LT 88 7044 0600 0208 2753
į. k. 190448538

———————————–

Norintys lopšeliui-darželiui „Rasa“ pervesti iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį arba vadinamuosius “du procentus”, tai gali padaryti taip:
Patogiausias būdas pateikti prašymą prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, adresu https://deklaravimas.vmi.lt. Naujos formos prašymų taip pat galima pateikti ir AVMI teritoriniuose skyriuose, o juos rasti ir atsispausdinti – VMI svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569. Prašymo blankus (FR0512 forma) taip pat galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba iš klasių ir grupių pedagogų. Daugiau informacijos galima gauti mokyklos administracijoje, paskambinus nemokamu Mokesčių informacijos centro (toliau – MIC) telefonu 1882 arba apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt .

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų gerumą!

Lopšelio-darželio „Rasa“ bendruomenės vardu
Direktorė
Raselė Sutkauskienė

Skip to content