Menu Close

Bitutės

(atnaujinta 2023-10-05)
PU GRUPĖ „BITUTĖS“ 

2023-2024 m.m. 

 

GURPĖJE DIRBA:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOSALINA BRAŽINSKIENĖ IR AKVILĖ EKLERIENĖ

MOKYTOJŲ PADĖJĖJARENATA RUTKAUSKIENĖ

PU MOKYTOJŲ PADĖJĖJAINGA PERLIBIENĖ

GRUPĖS SAVITUMAS

                 ,,Bitučių“ grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai. Grupę lanko 16 vaikų: 5 mergaitės,11 berniukų. 15 vaikų atvyko iš „Meškučių“ grupės, tad jų tarpusavio santykiai jau susiformavę nuo anksčiau. Viena naujai atvykusi mergaitė. Logopedo pagalba teikiama 7 ugdytiniams.  2 ugdytiniai turi didelių ugdymosi poreikių.3 ugdytiniai auga daugiavaikėse šeimose. Dauguma mėgsta judrią veiklą, siužetinius, judriuosius žaidimus, piešimą. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti statinius iš kaladėlių ir Lego konstruktorių. Mergaitės mėgsta žaisti vaidmeninius žaidimus, nori spalvinti, piešti, šokti. Grupės vaikai smalsūs, judrūs. Žaidimų metu pasitaiko įvairių konfliktų dėl pasidalijimo žaislais. Keletas vaikų negeba rasti būdų priimti taikiems sprendimams. Plėtojant ugdytinių komunikavimo, pažinimo, matematinius, sveikatos saugojimo ir meninius gebėjimus, planuojama organizuoti eksperimentus, stebėjimus, išvykas, sportinius žaidimus. Darbeliųkūrimas bei individualių užduočių atlikimas kruopščiai atliekamas iki galo, laikantis saugaus elgesio taisyklių, naudojant ugdymo priemonėmis. Įvairioseveiklose vaikai bus skatinami draugiškai susitarti, bendrauti, padėti vienas kitam. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl dėmesį planuojame skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos ir tvarkos, vienas kito išklausymo, paskatinimo, susitarimų laikymosi.

Stengsimės, kad kiekviena diena teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų mažųjų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Mokysimės tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jaustis visaverčiais grupės nariais. Stengsimės, kad ugdytiniai pajustų grupinio bei individualaus darbo džiaugsmą, patirtų savo reikšmingumą priimant sprendimus. Stiprinsime vaikų pasitikėjimą savimi, nes įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis pirmoje klasėje, subręsti mokyklai.

Grupėje vadovaujamasi pagrindinėmis ugdymo vertybėmis:

♦ pagarba, mandagumu, tolerancija, draugyste, žinių siekimu;

♦ visų ugdomųjų veiklų metu skatiname vaikų kūrybiškumą;

♦ daug dėmesio skiriame bendravimui  ir bendradarbiavimui  su tėvais;

Per kalnelį saulė ritas…
“Labas rytas, labas rytas! –
Debesėliui, žemei, saulei
Ir visam geram pasauliui.“

Labą diena! – mamai, tėčiui,
Draugui, miestui ir miestiečiui.
O kai žvaigždės ims vėl degti,
Mes linkėsim: „Labą naktį!..“

UGDYMO(SI) VEIKOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content