Menu Close

Boružiukai

(atnaujinta 2023-09-07)
IU GRUPĖ „BORUŽIUKAI“

2023-2024 M.M.

GRUPĖJĖ DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:
Sidona Augustinavičienė,    Gintarija Tarnienė
Mokytojo padėjėja – Neringa Demidkaitė
IU mokytojų padėjėja – Dalia Garkauskienė

Boružiukai mes maži,
Mokame lekioti,
Mokame ropoti,
Pasislėpti tarp gėlių.

Mūs taškeliai septyni
Suskaičiuoki, jei gali.
Viens du trys keturi
Penki šeši septyni.

GRUPĖS SAVITUMAS

         

Mūsų lūkesčiai – tikimės glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikučių tėveliais, domėjimosi vaiko ugdymu ir pasiekimais, aktyvaus tėvų įsitraukimo į bendrą grupės bei darželio „Šeimą“.
                                        UGDYMO PRIORITETAI
   * vaikų ugdymas, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus ir kiekvieno individulius gebėjimus;
                         * saugus ir jaukus grupės mikroklimatas : Gerbiu, padedu, užjaučiu, nesimušu, draugauju;
   * tyrinėjimą ir eksperimentavimą skatinančios aplinkos kūrimas;
   * didelis dėmesys kalbos ir smulkiosios motorikos lavinimui;
   * socialinių įgūdžių lavinimui;
   * sveikatos stiprinimui ;

   Saugau save ir kitus;
   Moku sakyti „Prašau“, „Atsiprašau“, „Ačiū“;

 Dalinuosi žaislais su draugais;
   Susitvarkau žaidimo vietą;
   Nebėgioju grupėje;

 

UGDYMO(SI)VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content