Menu Close

Drugeliai

(atnaujinta 2023-09-07)
IU GRUPĖ ,,DRUGELIAI“ 

2023-2024 M.M.

 


GRUPĖJE DIRBA:

Laura Žilionienė –   ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Sonata Asadauskienė  –  vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilma Slankauskienė – mokytojo padėjėja

 Greta Dabulevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja

GRUPĖS SAVITUMAS

           Grupę lanko 19 vaikučių iš jų 11 mergaičių ir 8 berniukai. Dauguma vaikų yra žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys, klausinėjantys, pasakojantys savo patirtus vasaros įspūdžius. Kai kurie gebantys skaičiuoti iki dvidešimties, žaidžiantys stalo žaidimus, žaidimuose vaidinantys šeimos narius, labai mėgsta klausytis skaitomų pasakų, jų įrašų. Vaikai labai aktyvūs, nuolat judantys, visko norintys. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl dar ir šiais mokslo metais didesnį dėmesį planuojame skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo.

Nuolat skatinama tėvų integracija į vaikų ugdomąjį procesą bei kiekvieno nario asmeninis įsitraukimas į bendrų grupės vertybių kūrimą ir realizavimą kasdieninėse veiklose.

PRIORITETAI

·  Saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas;

·  Pagalba ir dėmesys kiekvienam ugdytiniui;

·  Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;

·  Pagalba vaikams adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, vaikų komunikacinių ir socialinių jų gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;

·  Glaudus bendradarbiavimas su vaikų tėvais;

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content