Menu Close

Kiškučiai

(atnaujinta 2023-02-01)

2022-2023 M.M.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KIŠKUČIAI“

GRUPĖS PRIORITETAI

· Saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas;

· Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;

· Vaikų komunikacinių ir socialinių gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;

· Įvairesnių bendradarbiavimo formų su tėvais paieška, siekiant kuo aktyvesnio tėvų dalyvavimo grupės veikloje;

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

 


Skip to content