Menu Close

Lašeliai

(atnaujinta 2023-10-02)

IU GRUPĖ ,,LAŠELIAI‘‘ 

2023-2024 M.M.  

 

 

GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

  Vilma Pūkienė ir Jolanta Pauliukevičienė

     IU mokytojų padėjėja – Ramunė Jaskelevičienė

GRUPĖS SAVITUMAS

2023 – 2024 m.m. mokslo metais „Lašelių“ grupę pradėjo lankyti 18 vaikučių, vienuolika mergaičių ir septyni berniukai.

           Šiais mokslo metais ir toliau ugdome vaiko socialinį, pažintinį, fizinį vystymąsi. Didelį dėmesį kreipiame kalbinei, meninei, sportinei veiklai, higieninių įgūdžių ugdymui. Siekiant padėti vaikui pažinti pasaulį, grupėje kuriame emociškai ir fiziškai saugią aplinką. Organizuojant ir renkantis ugdomosios veiklos procesą remiamės lopšelio – darželio ,,Rasa“ parengta ikimokyklinio ugdymo programa, metodinių rekomendacijų rinkinių ,,Žaismė ir atradimai“ , Emocinio intelekto ugdymo programa ,,Dramblys. Lt”. ,,Lašelių“ grupės vaikai žingeidūs, domisi juos supančia aplinka ir mokosi iš jos pavyzdžių.

Bendraujant su tėveliais, analizuosime vaiko pasiekimų rezultatus, skatinsime tėvelius aktyviai dalyvauti grupės gyvenime. Kartu organizuosime edukacinius renginius, išvykas. Mūsų tikslas ugdyti aktyvų, bendraujantį, žingeidų, stiprią motyvaciją turintį vaiką.

           

UGDYMO(SI) PRIORITETAI: 

Organizuojant edukacines veiklas ugdyti vaikų dorinį ugdymą, katalikiškas vertybes.

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Įgyvendinant gamtosauginio ugdymo idėjas, ugdyti ekologinį sąmoningumą.

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, įgyti naujos patirties, praturtinti ugdymo procesą, stiprinti pozityvų užimtumą, dvasinių, socialinių, kultūrinių poreikių tenkinimą.

 

„LAŠELIŲ“ GRUPĖS

PASISVEIKINIMO DAINELĖ: 

PILNA GRUPĖ PIPIRIUKŲ,

DAUG MAŽŲ, GRAŽIŲ „LAŠIUKŲ“.

ŽAIDŽIA, ŠOKA IR DAINUOJA,

DAR SAPNELĮ SUSAPNUOJA.

DAUG ŽAISLIUKŲ ĮVAIRIŲ,

GRAŽI GRUPĖ IŠ TIESŲ!

 

GERO ELGESIO TAISYKLĖS:

 Į darželį ateiname linksmai nusiteikę;

 Pasisveikiname su auklėtojomis ir draugais;

 Neskriaudžiame savo draugų ir dalijamės žaisliukais;

  Kultūringai elgiamės prie stalo;

 Saugiai žaidžiame grupėje ir lauke;

 Girdime ką sako auklėtojos;

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 2022-2023 M.M.

 

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M. 

Skip to content