Menu Close

Meškučiai

(atnaujinta 2022-11-14)
IU GRUPĖ „MEŠKUČIAI“
2022-2023 m.m.

 
 
GRUPĖJE DIRBA MOKYTOJOS:
ALINA RŪŠKEVIČIENĖ IR AKVILĖ EKLERIENĖ  
 MOKYTOJŲ PADĖJĖJA  – RENATA RUTKAUSKIENĖ 
IU MOKYTOJŲ PADĖJĖJA – INGA PERLIBIENĖ     
  
  
GRUPĖS SAVITUMAS
            Šiais mokslo metais grupę lanko šešiolika vaikų: 6 mergaitės ir 10 berniukų. Grupę papildė 2 nauji vaikai. Grupėje jie jaučiasi saugiai, nes yra lankę darželį.
Stebint po vasaros atostogų sugrįžusius vaikus ir bendraujant su jais, smagu  pasidžiaugti, kad jie paūgėjo, tapo savarankiškesni, aktyviai dalyvauja pokalbiuose, žaidimuose. Visi vaikai aktyvūs, judrūs, žingeidūs. Grupėje ugdomi 3 vaikai, turintys speciliųjų ugdymo(si) poreikių. Džiugu, kad jie mūsų bendruomenėje puikiai jaučiasi. Jiems teikiama švietimo specialistų komandos pagalba. Pagalbos sulauks ir dar 7 vaikai, kurie lankys logopedo užsiėmimus. Stengiamės, kad kiekviena diena darželyje vaikams teiktų pažinimo džiaugsmą, žadintų teigiamas emocijas. Stiprinsime vaikų pasitikėjimą savimi, laisvai ir atvirai reikšti jausmus, mintis ir nuomonę. Mokysime pažinti per patyrimą, eksperimentavimą, naudojant antrines ir gamtines  žaliavas,taikant STEAM metodą.

    Šiais metais grupėje vykdomas ilgalaikis patyriminis  projektas „Kviečia vabalai vaikus į šaunius gamtos namus“, kurio tikslas supažindinti vaikus  su vabzdžių ir vabalų pasauliu ir  priartinti prie natūralios gamtos.

Vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio „Rasa“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, į ugdymą integruojama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos“  temos. Taip pat ugdymo turinį paįvairinsime Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“projektų veiklomis.

Grupėje vadovaujamasi pagrindinėmis ugdymo vertybėmis:

pagarba, mandagumu, tolerancija, draugyste, žinių siekimu.

Visų ugdomųjų veiklų metu skatiname vaikų kūrybiškumą. 

Daug dėmesio skiriame bendravimui  ir bendradarbiavimui  su tėvais.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M.

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Skip to content