Menu Close

Pelėdžiukai

(atnaujinta 2022-05-05)

IU GRUPĖ  „PELĖDŽIUKAI“

      2021-2022 M.M.

                      „Ką gali atlikti tuoj, niekad nesakyk rytoj!“    

 

GRUPĖJE DIRBA:

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS: DANUTĖ GRIGALEVIČIENĖ IR RASA MATUKEVIČIENĖ

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PADĖJĖJA – EDITA SUTKAUSKYTĖ

 

GRUPĖS SAVITUMAS

       „Pelėdžiukų“ grupėje linksmai ir laimingai gyvena penkiolika vaikų: aštuonios mergaitės ir septyni berniukai. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad jie patirtų saugumo jausmą, sėkmingai adaptuotųsi grupėje. Stengiamės, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Grupėje  vaikai ugdomi pagal lopšelio- darželio,, Rasa ‘‘ ikimokyklinio ugdymo programą . Pagrindinė vaikų veikla darželyje – žaidimas. Žaidimas – tai vaiko emocijos ir išgyvenimai, pažinimo šaltinis, unikalus patirties ir gebėjimų kaupimo būdas, bendravimas. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, sėkmingai besiugdantis.

Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus.

UGDYMO PRIORITETAI:

Ugdyti vaikų kalbą;

Ugdyti pažinimo gebėjimus;

Skatinti savarankiškumą, savisaugą, savitvarką;

Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę;

Kurti sveikatą stiprinančią ir ugdančią aplinką;

Plėtoti darželio ir šeimos glaudų bendradarbiavimą;

 

GRUPĖS PRISISTATYMAS

Pelėdžiukai vos prašvito

Visiems sako: „Labas rytas!“

Mes draugaujam su visais

Ir mažais ir dideliais.

GRUPĖS TAISYKLĖS

► Šypsausi sau ir kitiems

► Dalinuosi žaislais su draugais

► Susirandu ką veikti

► Susitvarkau žaidimo vietą

► Visada būsiu mandagus

► Mano maži darbeliai – didelis džiaugsmas tėveliams

GRUPĖS DAINELĖ

Pelėdžiukai mes maži

Bet dainelė mūs graži,

Skraidom, skraidom rateliu

Ir po vieną ir po du.

 

Pelėdžiukai mes maži

Bet dainelė mūs graži,

Su kojelėm trept, trept

Su sparneliais klept, klept.

 

Pelėdžiukai mes maži

Bet dainelė mūs graži,

Nenurimstam niekada,

Tegul skamba ši daina.

UGDYMO(SI) VEIKLOS

 

 

 

Skip to content