Menu Close

Pelėdžiukai

(atnaujinta 2023-05-31)

IU GRUPĖ  „PELĖDŽIUKAI“

      2022-2023 M.M.

                      „Ką gali atlikti tuoj, niekad nesakyk rytoj!“    

 

GRUPĖJE DIRBA:

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS: DANUTĖ GRIGALEVIČIENĖ IR RAMUNĖ VALAITYTĖ-JURČIUKONIENĖ

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PADĖJĖJA – EDITA SUTKAUSKYTĖ

 

GRUPĖS SAVITUMAS

     „Pelėdžiukų’’ grupėje linksmai ir laimingai gyvena aštuoniolika vaikų: aštuoni berniukai ir dešimt mergaičių. Ugdytiniai yra  aktyvūs, judrūs, smalsūs ir bendraujantys. Vaikai mėgsta žaisti stalo žaidimus, kūrybinius žaidimus, domisi juos supančia aplinka, atlieka įvairias kūrybines užduotis.

Pagrindinė vaikų veikla darželyje – žaidimas. Žaidimas – tai vaiko emocijos ir išgyvenimai, pažinimo šaltinis, unikalus patirties ir gebėjimų kaupimo būdas, bendravimas. Planuojant ugdymo turinį atsižvelgsime į pačių vaikų iniciatyvą, sumanymus, atradimus ir spontanišką kūrybą.

Stengsimės, kad kiekviena diena darželyje vaikams teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Stiprinsim vaikų pasitikėjimą savimi, laisvai, atvirai reikšti jausmus, mintis ir nuomonę.

Grupėje sukūrėme tokią aplinką, kurioje yra sąlygos vaiko laisvai kūrybai, atradimams ir gebėjimams atsiskleisti.

Vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio ,,Rasa‘‘  pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą‘‘  ir pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui ,,Žaismė ir atradimai‘‘.

UGDYMO PRIORITETAI:

♦ Ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę;

♦ Skatinti savarankiškumą, savisaugą, savitvarką;

♦ Kurti sveikatą stiprinančią ir ugdančią aplinką;

♦ Ugdyti vaikų suvokimą apie gamtinius reiškinius taikant STEAM metodo elementus;

♦ Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę;

♦ Plėtoti darželio ir šeimos glaudų bendradarbiavimą;

 

GRUPĖS PRISISTATYMAS

Pelėdžiukai vos prašvito

Visiems sako: „Labas rytas!“

Mes draugaujam su visais

Ir mažais ir dideliais.

GRUPĖS TAISYKLĖS

► Šypsausi sau ir kitiems

► Dalinuosi žaislais su draugais

► Susirandu ką veikti

► Susitvarkau žaidimo vietą

► Visada būsiu mandagus

► Mano maži darbeliai – didelis džiaugsmas tėveliams

GRUPĖS DAINELĖ

Pelėdžiukai mes maži

Bet dainelė mūs graži,

Skraidom, skraidom rateliu

Ir po vieną ir po du.

 

Pelėdžiukai mes maži

Bet dainelė mūs graži,

Su kojelėm trept, trept

Su sparneliais klept, klept.

 

Pelėdžiukai mes maži

Bet dainelė mūs graži,

Nenurimstam niekada,

Tegul skamba ši daina.

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 2022-2023 M.M.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M.

 

 

 

Skip to content