Menu Close

Pumpurėliai

(atnaujinta 2022-05-27)

IU GRUPĖ „PUMPURĖLIAI“

2021-2022 m.m.

 

GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

                                       Genovaitė Riklickienė ir Daiva Grigaliauskienė

                                       IU mokytojų padėjėja – Zina Staugaitienė


                                                   GRUPĖS SAVITUMAS

           2021 – 2022 m.m. darželio „Pumpurėlių“ grupę pradėjo lankyti 20 ugdytinių, gimusių  2017 m. -15 vaikų ir 2018 m. – 5 vaikai. Iš jų 11 berniukų ir 9 mergaitės. Stebint, po vasaros atostogų sugrįžusius vaikus ir bendraujant su jais, smagu drauge pasidžiaugti, kad jie paūgėjo, tapo savarankiškesni, žingeidūs, aktyviai dalyvaujantys pokalbiuose, žaidimuose bei kitose veiklose.

Šeši vaikai atėjo į darželį pirmą kartą. Adaptacijai palengvinti, stengiamės planuoti tokias veiklas, kurių metu natūraliai atsiranda galimybės susidraugauti, bendrauti, pasitikėti savimi ir grupės draugais, bei čia dirbančiais suaugusiais. Puoselėjame bei vadovaujamės pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ir pan.  Daug dėmesio skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su naujų vaikučių tėvais, kad vaikai kuo lengviau ir greičiau įsilietų į bendrą grupės „šeimą“.

Nuolat skatinama tėvų integracija į vaikų ugdomąjį procesą bei kiekvieno nario asmeninis įsitraukimas į bendrų grupės vertybių kūrimą ir realizavimą kasdieninėse veiklose.

                                                       UGDYMO PRIORITETAI:

Grupėje vaikai bus ugdomi tenkinant jų individualius poreikius, didžiausią dėmesį skiriant šiems ugdymo prioritetams:

Pažintinių gebėjimų ugdymas, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti;

Kalbos ir smulkiosios motorikos lavinimas;

Saugaus ir jaukaus mikroklimato sukūrimas grupėje;

  Vaiko psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas, garantuojant jo saugumą ir tenkinant aktyvaus judėjimo poreikį.

                                                      

                                                     UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

 

                       

 

Skip to content