Menu Close

Pumpurėliai

(atnaujinta 2023-05-31)

IU GRUPĖ „PUMPURĖLIAI“

2022-2023 m.m.

 

GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

                                       Genovaitė Riklickienė ir Daiva Grigaliauskienė

Mokytojo padėjėja – Laima Skrabulienė

                                       IU mokytojų padėjėja – Zina Staugaitienė

 

                                                   GRUPĖS SAVITUMAS

                2022 – 2023 m.m. darželio „Pumpurėlių“ grupę pradėjo lankyti 18 ugdytinių – 11 berniukų ir 7 mergaitės. Stebint, po vasaros atostogų sugrįžusius vaikus ir bendraujant su jais, smagu drauge pasidžiaugti, kad jie paūgėjo, tapo savarankiškesni, žingeidūs, aktyviai dalyvaujantys pokalbiuose, žaidimuose bei kitose veiklose.

Ugdytiniams vis dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl ir šiais mokslo metais toliau didesnį dėmesį planuojame skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo.

Grupėje puoselėjame bei vadovaujamės pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ir pan. Ypatingą dėmesį ir šiais metais skirsime aktyviai vaikų veiklai ir sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui didinti.

Plėtosime ir aktyvinsime bendravimą ir bendradarbiavimą su dviejų naujų vaikučių tėvais (mergaitė nėra lankiusi ugdymo įstaigos, turi kalbos sunkumų), kad vaikai kuo lengviau ir greičiau įsilietų į bendrą grupės „šeimą“.

Nuolat skatinsime tėvų integracija į vaikų ugdomąjį procesą bei kiekvieno nario asmeninį įsitraukimą į bendrų grupės vertybių kūrimą ir realizavimą.

                                                       UGDYMO PRIORITETAI:

          Grupėje vaikai bus ugdomi, atsižvelgiant į jų poreikius ir amžių. Ugdydami vaiką, sieksime, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis. Grupėje bus puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas, bei pasitikėjimas savimi.

Atsižvelgiant į grupės savitumą, įvertinant tėvų pageidavimus, prioritetinis dėmesys bus skiriamas:

♦ Plėtoti komunikavimo gebėjimus: išgirsti, klausyti, kalbėti, pasakoti;

♦ Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti, stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius;

♦ Tyrinėti aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus;

♦ Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose, draugiškai bendraujant, bendradarbiaujant;

♦ Plėtoti pažinimo gebėjimus, juos pritaikyti kasdieninėse situacijose;

                                              ♦ Ugyti vaikų socialinius gebėjimus, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susikaupti, spręsti kasdienines problemas.                                                                                            

UGDYMOSI VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

                                                      

                                                     UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 2021-2022 M.M.

 

                       

 

Skip to content