Menu Close

Istorija

1978 m. vasario 1 d. Kapsuko (dabartinės Marijampolės) vykdomojo komiteto sprendimu mieste atidarytas tipinis 280 vietų lopšelis-darželis Nr. 3. Jame įsikūrė 4 lopšelio grupės ir 8 darželio grupės.
1993 m. rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į mokyklą-darželį.

Nuo įstaigos įkūrimo iki 1985 m. rugpjūčio 31 d. lopšeliui-darželiui vadovavo vedėja Vida Šapalienė.

Nuo 1985 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 16 d. vedėja, o po reorganizacijos direktore paskirta Regina Ąžuolaitienė.

Įstaigos veikla 30-aisiais gyvavimo metais

Nuo 2012 m. gruodžio 3 d. mokyklai–darželiui ir nuo 2016-09-01 po reorganizacijos Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Rasa“ vadovauja direktorė Raselė Sutkauskienė.

Skip to content