Menu Close

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
(įsigaliojo nuo 2017 m. lapkričio 02 d.)
DRAUDIKAS: AAS „BTA Baltic Insurance Company“
DRAUDĖJAS: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Rasa”

DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS: Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, bet ne anksčiau nei Draudėjas sumoka pirmą ar visą draudimo įmoką. Galioja nuo 2017.11.02 iki 2018.11.01. Nr. 011.1.22. Civilinė atsakomybė už neturtinę žalą.

 

KAS APDRAUSTA ŠIUO DRAUDIMU?
Apdrausta Draudėjo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą Draudėjui vykdant tik žemiau nurodytą veiklą – Ikimokyklinis ugdymas.

 

KOKIE NUOSTOLIAI ATLYGINAMI?
Dėl žalos trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui, dėl trečiųjų asmenų sveikatos sutrikdymo, trečiųjų asmenų turto sugadinimo ar sunaikinimo, kuris yra išnuomotas, saugomas ar kitaip patikėtas draudėjui ir pan.

 

KAS PATARTINA ŽINOTI?
• Pagal Civilinį kodeksų nukentėjęs asmuo atlyginimo gali reikalauti per trejus metus nuo tada, kai sužinojo apie įvykį ar padarytą žalą;
• Patyrę žalą, juridiniai asmenys gali prašyti atlyginti ne tik tiesioginius nuostolius, tačiau ir negautas pajamas, kurias prarado, nes negalėjo tęsti veiklos;
• Jei būtų sužalota žmogaus sveikata arba atimta gyvybė, nukentėjęs asmuo ar jo artimieji gali reikalauti atlyginti žalą: gydymo išlaidas, negautas pajamas, neturtinę žalą.

Atsitikus įvykiui įstaigoje arba jos teritorijoje, raštišką pretenziją bei dokumentus, pagrindžiančius žalos dydį, prašome pateikti direktorei.

BŪKITE SAUGŪS IR SVEIKI!

 

 

Skip to content