Menu Close

Korupcijos prevencija

(atnaujinta 2024-01-23)

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
    Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“,  Rasos g. 21, 68187 Marijampolė
  • el. l. darzelis.rasa@gmail.com
  • žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ – direktorę arba socialinę pedagogę.
  • tel. Nr.  8 343 72445

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

(atsisiųsti):

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ATASKAITA UŽ 2023 METUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS  RPROGRAMA  2021-2024 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ATASKAITA UŽ 2022 METUS

TĖVŲ MOKAMO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS IR 1,2% GPM PANAUDOJIMAS PER 2022 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ATASKAITA UŽ 2021 METUS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ATASKAITA UŽ 2020 METUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ATASKAITA UŽ 2019 METUS

LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 

NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRO TVARKOS APRAŠAS 

DOVANŲ REGISTRO TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2020 M.

Skip to content