Menu Close

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „AUGINAME LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ MEDĮ“, SKIRTA LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ PAMINĖJIMUI

Lietuvių kalba – mums tarsi oras, kuriuo kvėpuojame kasdien. Mūsų kalba  turtinga, skambi ir ypatinga žodžių gausumu!

Tėvynė prasideda gimus,

Nes gimsta ir žodis širdy.

Tiek amžių  tėvynę auginom,

Todėl ją kaip širdį girdi.

                                                                                                                                                                                                                                                    Mykolas Karčiauskas

           Lietuvių kalba viena iš seniausių pasaulio kalbų, todėl nuo mažens svarbu ugdyti meilę, pagarbą ir pasididžiavimą savo kalba, tautiniu bei kultūriniu tapatumu. Išrinkti gražiausius žodžius kūrybinių darbų parodai buvo labai sunku, bet lietuviškų žodžių medis dar tik pradeda augti mūsų lopšelio-darželio ugdytinių širdyse ir lūpose, jis skirtas Lietuvių kalbos dienų paminėjimui.

Vaikučiai grupėse augino savo kalbos medį, panaudodami įvairias menines priemones.  Gražiausi žodžiai apie gimtinę –  širdelės, lapeliai,  paukšteliai kasdien tūpė ant medžių šakų su užrašytais žodeliais. Ugdytiniai užrašė pačius gražiausius žodelius: ačiū, mama, tėtė, saulė, šeima ir t.t.

Kad medis augtų ir vestų vaisius mes turime jį prižiūrėti ir palaistyti. Taip ir gimtąją kalbą turime puoselėti ir nuolat ja rūpintis, kad žodžiai neprarastų savo taisyklingo skambesio.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo gimtine ir turtinga lietuvių kalba!

 

Skip to content