Menu Close

LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ PAMINĖJIMAS KŪRYBINĖMIS VEIKLOMIS „ATVERKIM PASAKŲ SKRYNELĘ“

         Laikotarpis tarp dviejų Tėvynės laisvę įtvirtinančių datų – vasario 16-sios ir kovo 11-ios, skatina mylėti ir puoselėti gimtąją kalbą. Lopšelio-darželio ugdytinių lietuvių kalbos dienoms skirtos kūrybinės veiklos, pagarbos ir pasididžiavimo gimtąja kalba išraiška.

         Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausiai išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas‘‘.                                                                                                                                           (Mikalojus Daukša )

Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų paskelbė Tarptautine gimtosios kalbos diena. Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną visą savaitę lopšelio – darželio grupėse didelis dėmesys buvo skiriamas kalbos ugdymui.  Ugdytiniai klausėsi sekamų pasakų, o po to jas bandė inscenizuoti ar perteikti kūrybiškai įvairiomis meninėmis priemonėmis. Vaikai pasirinko jiems labiausiai patinkančias pasakas: ,,Ropė’’, ,,Raudonkepuraitė’’, ,,Vilkas ir septyni ožiukai’’, ,,Jaučio trobelė’’ ir kt.  Pasitelkdami pasakas bandėme pasibelsti į vaikų širdeles, kad jie pajustų, kokia graži, vaizdinga ir skambi yra lietuvių kalba.  Viso kūrybinio proceso metu vaikai turtino savo žodyną, lavino fantaziją, ugdė bendravimo įgūdžius, įgijo pasitikėjimo.

Kiekviena tauta siekia savo kalbą išsaugoti. Todėl turime saugoti, branginti ir puoselėti savo kalbą, nes tik nuo mūsų priklauso jos likimas!

 

 

Skip to content