Menu Close

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IU ĮSTAIGŲ LĖLIŲ TEATRO FESTIVALIS „LĖLIŲ PASAKOS 2024“

Tarptautinės teatro dienos paminėjime kovo 27 d. P.Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje PU grupės „Linelis“ mažieji aktoriai suvaidino lietuvių liaudies pasaką „Dangus griūva“.

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka“ lėlių teatro trupė ,,Pasakiukas” tradiciškai, kas antri metai, organizuoja projektą – festivalį ,,Lėlių pasakos 2024“. Šiais metais festivalis vyko Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Jame dalyvavo 7 Marijampolės miesto vaikų lopšeliai-darželiai.

Mūsų lopšelio-darželio PU grupės ,,Linelis“ ugdytinius paruošė PU mokytoja Vida Matusevičienė ir meninio ugdymo mokytoja Judita Taurienė. Nuotaikingą spektaklį  pagal lietuvių liaudies pasaką „Dangus griūva“ suvaidino teatrinėmis lėlėmis, pagamintomis iš antrinių žaliavų. Po spektaklio mažieji aktoriai susilaukė didžiausių aplodismentų, buvo apdovanoti padėkos raštais bei saldžiomis dovanomis.

Kiekvienos ugdymo įstaigos mokytojos vaidinimui rinkosi pačias gražiausias pasakėles, kuriose būtų žinomiausi, mėgstamiausi  vaikams personažai, su kuriais  būtų gera susigyventi, įsijausti į vaidmenį ir kuo gražiau suvaidinti. Fetivalio dalyviai ne tik patys vaidino , bet ir stebėjo draugų teatrinius pasirodymus –  pasakas „Vištytė ir gaidelis“, „Varna ir sūris arba kaip lapė varną apgavo“, „Šiaudas, žarija ir pupa“, „Ganau, ganau aveles“, „Dangus griūva“, „Pirštinė“ bei nuotaikingą festivalio organizatorių pasaką „Traukinukas“.

Šis renginys  vaikams suteikė daug džiugių akimirkų, leido gėrėtis draugų bei savo aktoriniais gebėjimais, padėjo nugalėti scenos baimę, įgyti didesnio pasitikėjimo savimi.

 Mums, mokytojams, dalyvavimas tokiuose projektuose padeda plėsti vaikų žinias apie teatrą, muziką, šokį, formuoti estetinį skonį, ugdyti meninius, komunikacinius, pažinimo ir socialinius gebėjimus, puoselėti saviraiškos, išraiškos ir kūrybinius gebėjimus, bendravimo kultūrą gyvenime ir  scenoje.

Skip to content