Menu Close

„METODINIŲ PRIEMONIŲ PRISTATYMAS“ – GEROSIOS DARBO SKLAIDOS RENGINYS

Lopšelio-darželio pedagogės Danutė Grigalevičienė ir Vaida Kliučinykienė pristatė savo pagamintas metodines priemones ugdymo turinio ir veiklų ugdytiniams paįvairinimui.

      Gegužės 2 d. lopšelio-darželio salėje Metodinės grupės posėdžio dalyvės turėjo galimybę susipažinti su metodinėmis priemonėmis, kurias nesudėtingai galima pasigaminti pačioms. IU mokytojos D.Grigalevičienė ir V.Kliučinykienė, pristatydamos savo metodines priemones, papasakojo, kokioms veikloms jas orientuoja ir pasiūlė jas išbandyti. Pozityvi nuotaika vyravo viso renginio metu, smagu nors trumpam „pabūti vaikais“ ir žaisti, nekeliant sau ypatingų tikslų ar uždavinių. Atnaujinta IU programa orientuota į pagrindinę ugdymosi veiklą – žaidimą, kurios metu vaikai daug gali išmokti, aktyviai veikdami ir komunikuodami tarpusavyje. Mokytojui belieka kūrybiškai pasiūlyti tinkamas metodines priemones pagal vaikų individualius gebėjimus ir nukreipti tinkama linkme. Priemonės, pagamintos pačių mokytojų, reikalauja laiko sąnaudų, tačiau rezultatas pateisina visus lūkesčius.

Skip to content