Menu Close

NETRADICINĖ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA – DOVANA GIMTAJAM MIESTUI „LAIMINGOS VAIKYSTĖS GATVĖ“

Lopšelio-darželio ugdytiniai ir mokytojai pavasarį pasitiko kūrybiškai ir išradingai išpuošę pagrindinį įstaigos įėjimą „Laimingos vaikystės“ statiniais.

Tautinis identiškumas pradedamas formuoti ankstyvoje vaikystėje. Pasaulio pažinimas  prasideda šeimoje, vėliau tęsiamas ugdymo įstaigoje –  nuo savo namo, kiemo, gatvės, savojo miesto…

Mums, lopšelio- darželio „Rasa“ pedagogams, svarbu ugdyti vaikų tautinius, patriotinius jausmus, meilę savo miestui Marijampolei, Lietuvai, sudaryti sąlygas pažinti savo artimiausią aplinką, plėsti supratimą apie Tėvynę. Darželio kieme kasdien grožimės plazdančia Lietuvos trispalve, o metų ugdymo veiklos organizuojamos, remiantis svarbiausių senųjų lietuviškų švenčių datomis.

2022-ieji metai ypatingi Marijampoliečiams. Vasario 23 d. šventėme Marijampolės miesto gimtadienį. Šią dieną sukako 230 metų, kai Lenkijos karalius Didysis Lietuvos kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis suteikė Magdeburgo (miesto savivaldos) teises.

Su ugdytiniais prisijungiame prie įvairių iniciatyvų, parodų, konkursų, projektų, skirtų šiai datai paminėti.

Belaukiant Marijampolės miesto jubiliejaus, Marijampolės vaikų lopšelio- darželio „Rasa“ bendruomenė paruošė dovaną gimtajam miestui – kūrybinių darbų parodą „Laimingos vaikystės gatvė“. Tai netradicinė tapyba ant gamtoje rastų akmenėlių. Ugdytiniams ši veikla suteikė daug teigiamų emocijų. Į ją įsitraukė visa bendruomenė: vaikai, tėvai, seneliai, pedagogai. Juk reikėjo surasti plokščių akmenėlių, senų medinių drabužių pakabų paveikslėlių rėmams. Na ir žinoma, nutapyti ant akmenėlių namelius.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose mums labai prasmingas, nes visus, tiek didelius, tiek mažus – sieja bendra veikla, draugystė, bendradarbiavimas, pagarba, meilė savo gimtajam miestui ir Lietuvai, o vaikams ugdo socialinius įgūdžius, savarankiškumą, kūrybiškumą. Jie dalijasi įspūdžiais, įgytos žinios ir patirtys įgalina vaikus aktyviai įsitraukti į ugdomąsias veiklas, ugdo vaikų tautinius ir patriotinius jausmus.

Netradicinė kūrybinių darbų paroda, dovana gimtajam miestui „Laimingos vaikystės gatvė“ eksponuojama lopšelio – darželio „Rasa“ kieme, maloniai kviečiame ją aplankyti, pasidžiaugti ugdytinių ir mokytojų bendra kūryba.

 

Skip to content