Menu Close

Psichologo informacija

(atnaujinta 2022-09-12)

Individualios konsultacijos tėveliams (globėjams) teikiamos:

 pirmadieniais  –     13.00 – 14.00 val.

Tiesioginio darbo su vaikais  darbo valandos:

pirmadienis –    8.30 – 11.30

                            15.00 – 16.20

PSICHOLOGO VEIKLA LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

♦ rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

(atsisiųsti):

PSICHOLOGĖS 2022-2023 M.M. VEIKLOS PLANAS

Kai kurios žinios apie savižudybę (2014-09-19)

Taisyklės ir ribos (2014-05-26)

Hiperaktyvumo esmė ir korekcijos galimybės

Normalus vaiko seksualinis vystymasis

 

 

 

Skip to content