Menu Close

Psichologo informacija

Individualios konsultacijos tėveliams (globėjams) teikiamos:

 pirmadieniais  –     8.30-9.30 val.

Kontaktinės darbo valandos:

pirmadienis –    9.30 – 12.00

                            15.00 – 17.30

PSICHOLOGO VEIKLA LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

♦ rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

(atsisiųsti):

PSICHOLOGĖS 2021-2022 M.M. VEIKLOS PLANAS

Kai kurios žinios apie savižudybę (2014-09-19)

Taisyklės ir ribos (2014-05-26)

Hiperaktyvumo esmė ir korekcijos galimybės

Normalus vaiko seksualinis vystymasis

 

 

 

Skip to content