Menu Close

Socialinio pedagogo informacija

(atnaujinta 2022-09-12)

Teikiamos paslaugos;

Socialinės pedagogės A. Galinskienės individualios konsultacijos tėveliams (globėjams) teikiamos:

      pirmadieniais  –   11.00 – 12.00 val.

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
  • Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines–pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • Dalyvauja lopšelio–darželio vaiko gerovės komisijos darbe.

2022-2023 M.M. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS

Pozityvioji socializacija. Bendruomeninio ugdymo galia ir jos raiška skatinant pozityviąją tėvystę (atsisiųsti)

Skip to content