Menu Close

Sveikatos priežiūros specialisto informacija

(atnaujinta 2022-09-12)

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje,  

                          Edita Perlibienė

                          Tel. 869838529

El.paštas edita.perlibiene@marijampolesvsb.lt

Pagrindinės visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, funkcijos:

✓sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;

✓informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas mokyklos bendruomenei;

✓vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimas, su bent iš ugdytinio tėvu (globėju, rūpintoju);

✓pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

✓mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;

✓mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;

✓pagalba planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą;

✓traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;

✓ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;

✓pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;

✓informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;

✓asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;

✓lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;

✓dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse;

✓planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

✓pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;

✓pagalba organizuojant bei pravedant sporto renginius mokykloje.

 

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, darbo grafikas:

Antradieniais  –   8:00 – 16:30               Pietų pertrauka 12:00 – 12.30

 Penktadieniais – 8:00 – 14:30               Pietų pertrauka 12:00 – 12.30

 

2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANO ATASKAITA UŽ 2021 METUS

2018/2019 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

2019/2020 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

 

Skip to content