Menu Close

STEAM VEIKLOS – ĮDOMU IR NAUDINGA

Lopšelio-darželio pedagogės, siekdamos aktyvinti ugdytinius pažintinei veiklai, ugdymo(si) turinį paįvairina STEAM veiklomis.

               Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – laiko tarpsnis, kai susipažįstama su aplinka ir gamtos reiškiniais, žaidžiant, stebint, tyrinėjant, eksperimentuojant, ieškant atsakymų į kylančius klausimus. Šiame amžiaus tarpsnyje patirtinis ugdymas – stiprus pamatas kompetencijų ugdymui. Įstaigos pedagogės, atsižvelgdamos į metų laikus, įtraukia ugdytinius į bendruomeniškas ir individualias veiklas, kuriose aktyviai veikia patys vaikai. Džiugu, kad šių veiklų tęstinumą vykdo ir tėveliai namuose kartu su vaikais.

Lopšelyje-darželyje įrengta STEAM veiklų laboratorija, siekiant  plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si) svarbias kompetencijas, grįstas integraliai organizuojamomis patirtinėmis veiklomis – atradimais, tyrinėjimais, eksperimentais.

        Vaikų pastabumas supančiai aplinkai, joje vykstančiais reiškiniais ar pokyčiais ypatingai aktyvus. Šio amžiaus vaikams kyla daugybė klausimų, į kuriuos laiku gauti atsakymai gali būti pamatas tolesniam vaiko ugdymui(si), jų tobulėjimui. Patirtinių veiklų metu įgytos naujos žinios, patyrimai, įspūdžiai augina vaiką kaip asmenybę, gebančią džiaugtis, mokančią improvizuoti, pasitikinčią savo jėgomis, atvirą, sugebančią veikti ir drąsiai priimti sprendimus.

Ar vaikai susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo pedagogo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei priemonėmis.

Veiklų laboratorijoje organizavimui įsigyta priemonių už 1500 eur. : pedagogų savišvietai knyga „STE(A)M ikimokykliniame amžiuje“, tyrinėjimų rinkinys, laboratorinių indų rinkinys, įvairių pincetų rinkiniai, svarstyklės „Balansuojantys kibirėliai“, eksperimentų rinkinys „Magnetizmas“, trijų angų talpos su didinamuoju stiklu, stambių didinamųjų stiklų rinkiniai, rinkinys uoslės tyrinėjimui, rinkinys „Smėlis ir vanduo“, vaikiškas mikroskopas, LEGO konstruktorių rinkiniai, konstrukcinių šiaudelių rinkiniai, kaladėlių Ludo-Turris rinkiniai ir kt. Pedagogės laboratoriją papildo kūrybiškai ir išradingai, pritaikydamos patirtinėms veikloms antrines žaliavas ar savo gamintas priemones.

Tikėtinas rezultatas – tobulės ugdytinių socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Vaikai išmoks drąsiai tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, sisteminti, suprasti bei aparti rezultatus.

Lapkričio 8-oji Europos sveikos mitybos diena.

Minint šią dieną, buvo vykdomas PROJEKTAS „MAŽIEJI KULINARAI“. Tikslas – pagilinti ugdytinių žinias apie sveiką mitybą, suprasti kiek daug naudingų daržovių ir vaisių, ypač rudenį, galime įterpti į savo mitybos racioną. 

PROJEKTO VIDEO (spausti ant nuorodos)

https://www.canva.com/design/DAEtcTA8afY/CvgJwVOWKH-ne6OONY7FBg/view?utm_content=DAEtcTA8afY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

 

Skip to content