Menu Close

Lopšelio-darželio taryba

(atnaujinta 2022-09-09)

TARYBOS NUOSTATAI (atsisiųsti)

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 2022-2023 M. M.  TARYBOS VEIKLOS PLANAS

EIL.

NR.

        PLANUOJAMA VEIKLA DATA       ATSAKINGI PASTABOS
1. Lopšelio-darželio tarybos pritarimas įstaigos veiklos planui ir kt. naujiems įstaigos dokumentams. Lopšelio- darželio tarybos sekretoriaus rinkimai. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano sudarymas ir tvirtinimas. 2022 m.

rugsėjis

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas Posėdis
2. Ugdymo procese lopšelio-darželio bendruomenėje iškilusių problemų ar klausimų aptarimas ir svarstymas.  2022 m. spalis Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas, tarybos nariai Posėdis
3. Lopšelio-darželio strateginio veiklos plano svarstymas. 2022 m.

lapkritis

Tarybos nariai Posėdis
4. 2023-2025 m.m. mokytojų atestacijos programos suderinimas.

1,2 proc. pajamų mokesčio skyrimo inicijavimas bei šio fondo paskirties aptarimas.

2022 m.

gruodis

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, tarybos nariai, pedagogai Posėdis
5. Direktorės metinės veiklos ataskaitos vertinimas.

Lopšelio-darželio „Rasa“ 2022 m. veiklos atskaitos aptarimas.

Materialinės bazės stiprinimo rezultatai, 2022 m. finansinės veiklos aptarimas, problemų svarstymas.

2023 m. sausis Lopšelio – darželio direktorė, tarybos pirmininkas, tarybos nariai, pedagogai Posėdis
6. Lopšelio- darželio tarybos veiklos rezultatų analizė, veiklos sklaida įstaigos  internetinėje svetainėje.

Įstaigos veiklos prioritetų 2023-2024 m.m. aptarimas.

2023 m.

gegužė

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas, tarybos nariai Posėdis

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ TARYBA 2022-2023 M.M.

Pirmininkė –  Vilma Pūkienė, IU vyresnioji mokytoja, vilmapukiene@gmail.com

Sekretorė – Daiva Kizelevičienė, IU mokytoja, majauskaitedaivaeva@gmail.com

Darbuotojų atstovai:

Jurgita Dockevičienė, IU mokytoja metodininkė, jurgita.docke@gmail.com

Lijana Juočienė, IU vyresnioji mokytoja, lijana.juociene@gmail.com

Jurgita Grigaliauskienė, IU vyresnioji mokytoja, arlauskaite.jurgita@gmail.com

  Tėvų atstovai:

Neringa Kirkliauskienė, kirkliauskiene.neringa@gmail.com

Ernesta Vasiliūnė, ernesta.vasiliune@gmail.com

Vilija Rubinienėvilijazdanyte@gmail.com

Renata Rutkauskienė, renatasataite@gmail.com

 

Skip to content