Menu Close

Lopšelio-darželio taryba

(atnaujinta 2023-09-19)

TARYBOS NUOSTATAI (atsisiųsti)

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 2023-2024 M. M.  TARYBOS VEIKLOS PLANAS

EIL.

NR.

        PLANUOJAMA VEIKLA DATA       ATSAKINGI PASTABOS
1.    Lopšelio- darželio tarybos veiklos plano sudarymas ir tvirtinimas.

Pritarimas įstaigos metiniam veiklos planui.

Naujos lopšelio-darželio tarybos rinkimai, rezultatų apibendrinimas.

2023 m.

rugsėjis

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas, tarybos nariai Posėdis
2. Lopšelio – darželio tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Lopšelio – darželio tarybos nuostatų parengimas ir tvirtinimas.

Ugdymo procese, lopšelio-darželio bendruomenėje iškilusių problemų ar klausimų aptarimas ir svarstymas.

2023 m. spalis Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas, tarybos nariai Posėdis
3. Lopšelio-darželio strateginio veiklos plano svarstymas 2023 m.

lapkritis

Tarybos nariai Posėdis
4. 2024-2026 m. mokytojų atestacijos programos suderinimas.

1,2 proc. pajamų mokesčio skyrimo inicijavimas bei šio fondo paskirties aptarimas.

2023 m.

gruodis

Lopšelio – darželio direktorė, tarybos pirmininkas, tarybos nariai, pedagogai Posėdis
5. Direktorės metinės veiklos ataskaitos vertinimas.

Lopšelio-darželio „Rasa“ 2023 m. veiklos ataskaitos aptarimas.

Materialinės bazės stiprinimo rezultatai, 2023 m. finansinės veiklos aptarimas, problemų svarstymas.

2024 m.

sausis

Lopšelio – darželio direktorė, tarybos pirmininkas, tarybos nariai, pedagogai Posėdis
6. Lopšelio- darželio tarybos veiklos rezultatų analizė, veiklos sklaida įstaigos internetinėje svetainėje.

Įstaigos veiklos prioritetų 2024-2025 m.m. aptarimas.

2024 m.

gegužė

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas, tarybos nariai Posėdis

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ TARYBA 2023-2024 M.M.

Pirmininkė –  Vilma Pūkienė, IU mokytoja metodininkė ,  vilmapukiene@gmail.com

Sekretorė – Lina Geležauskienė, PU vyresnioji mokytoja,  linagelezauskiene33@gmail.com

Darbuotojų atstovai:

Daiva Kizelevičienė, IU mokytoja,  majauskaitedaivaeva@gmail.com

Eglė Gutauskienė, IU mokytojo padėjėja,  egle.gutau@gmail

Zina Staugaitienė, IU mokytojo padėjėja,  zinasta1@gmail.com

  Tėvų atstovai:

Giedrė Andriuškevičienė,  giedre.andriuskeviciene@gmail.com

Ernesta Vasiliūnė,  ernesta.vasiliune@gmail.com

Vilija Rubinienė,  vilijazdanyte@gmail.com

Renata Rutkauskienė,  renatasataite@gmail.com

 

Skip to content