Menu Close

ŠVENTINIS VASARIO 16-OSIOS PAMINĖJIMAS „LIETUVA – BRANGI GIMTINĖ“

Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, tiek susipažįstančiam, tiek žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Paminėti šią svarbią dieną lopšelio-darželio ugdytiniai vasario 15 dieną susirinko į šventinį rytmetį lopšelio – darželio salėje.

Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!

J. Marcinkevičiaus žodžiai nuskambėjo, kviesdami nuoširdžiai, su meile ir tauriausiais jausmais švęsti Lietuvos valstybės gimtadienį. Susirinkusieji vieningai sugiedojo V. Kudirkos „Tautišką giesmę“. Liejosi deklamuojami  eilėraščiai apie Lietuvos valstybės  simbolius, gimtinę,  žodžiai, vinguriavo skambių dainų melodijos, sukosi liaudies šokių  rateliai,  ugdantys vaikų tautiškumą, meilę ir pagarbą savo kraštui, kultūrai. Meninę programą keitė viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“. Jos metu, ugdytiniai informacinių technologijų  pagalba gilino ir įtvirtino  savo žinias apie gimtinę Lietuvą, jos žymias vietoves.  Tuo metu kiti vaikai gražiausiomis spalvomis piešė piešinius, vaizdavo savo gimtinės  vietoves: pilis, upes, miestus, pagrąžindami širdelėmis, trispalvėmis, ornamentais, kuriais papuošė salę. Prie Lietuvos valstybinės šventės paminėjimo prisijungė savanorė Anea iš Kroatijos. Svečiui tai nauja pažintis su mūsų valstybės, tautos, darželio  tradicijomis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo gimtine – LIETUVA ir su pagarba minime valstybės atkūrimo 106-ąsias metines. 

VIDEO

Skip to content