Menu Close

ŠVENTINIS VASARIO 16-SIOS PAMINĖJIMO RYTMETIS

Šventiškai pasipuošę, mojuodami Lietuvos trispalvėmis vėliavėlėmis, šurmuliavo lopšelio-darželio ugdytiniai, susirinkę pasveikinti Lietuvą su 105-uoju Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadieniu!

„Tu tokia brangi,

Žeme, mūs gimta.

Tau mintis šviesi,

Tau širdy vieta…“

      Vasario 16-oji ypatinga diena kiekvienam Lietuviui. Kiekvienais matais šią dieną visus užlieja pasididžiavimo, vienybės, pagarbos jausmai. Susirinkusius švęsti Lietuvos gimtadienį, pakiliai nuteikė IU grupės „Meškučiai“ mokytojų ir ugdytinių šventinis pasirodymas, suskambėjęs tautiškomis dainomis, lietuvių liaudies šokiais ir gražiausiomis eilėmis. Prie „Meškučių“ grupės sveikinimo prisijungė visi dalyvavusieji, skambiai giedodami Lietuvos himną ir choru dainuodami lietuviškas dainas. Ačiū  tėveliams, nuo mažens auginantiems savo vaikuose meilę gimtajam kraštui, pasakojantiems mūsų šalies istoriją ir kartu švenčiantiems valstybės šventes. Mamų papuošti ugdytiniai geltonos, žalios ir raudonos spalvų šventiniais drabužėliais tikrai žino Lietuvos valstybės vėliavą, tiksliai paaiškindami šių spalvų prasmę :

„geltona spalva-tai saulė, žalia -tai laukų spalva, raudona spalva -tai kraujas, kartu jos – tai LIETUVA!“ 

 

Skip to content