Menu Close

Teisinė informacija

(atnaujinta 2021-12-23)

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

HIGIENOS NORMOS HN 75:2016

Marijampolės vaikų darželio „Rasa“ direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-85 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA 2021 M.

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE INFEKCINE LIGA TVARKA

Darbo tvarkos taisyklės (galioja iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.)

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO TVARKA

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS

UGDYTINIŲ PASIĖMIMO APRAŠAS 2016

Skip to content