Menu Close

UTA

(atnaujinta 2022-11-08)

      Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose pradėtas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas. Pirmiausiai startavo priešmokyklinio ugdymo programa. Nuo 2023 m. prisijungs ir kitų dalykų programos.

TĖVAMS APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMĄ (UTA)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO DIEGTI UTA VEIKSMŲ PLANAS

ŠMSM ĮSAKYMAS „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

ATNAUJINTA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ UTA VEIKSMŲ PLANAS

Skip to content