Menu Close

Katalikiškas ugdymas

(atnaujinta 2023-12-14)

2023-2024 m.m.

ADVENTINIS RYTMETIS „ADVENTAS – LAUKIMO METAS“

         Gruodžio 14 d. „Spindulėlių“ gr. vaikučiai, mokytojos ir tėveliai susirinko prasmingam pasibuvimui, laukiant pačių gražiausių metuose šventės – kūdikėlio Kristaus gimimo.  Advento renginio metu vaikai giedojo giesmeles, kalbėjosi apie ateinančias šventes, atsakinėjo į klausimus, išgirdo Advento vainiko ir žvakių simbolinę prasmę. Renginys padėjo vaikams suprasti, kad Advento vainikas simbolizuoja kiekvieno mūsų gyvenimą.

Renginio metu mintimis apie Adventą dalijosi mokytoja Rasa Slankauskienė. Ji visus dalyvius pamokė Adventinį šokį  („Palaiminimas“).

Ugdytiniai buvo pakviesti Advento metu padaryti, kuo daugiau gerų darbų. Žiūrėjo video filmą, apie gėrį, kuris suvienija žmoniją. Atsigręžę į Dievą, mes atsigręžiame ir vienas į kitą.

Dievas mus kviečia savo gyvenimu, džiaugsmu ir  tikėjimu dalintis su artimu.

 

SUSITIKIMAS SU KUNIGU IŠ MISIJŲ VIENUOLIJOS

         Gruodžio 12 d. lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo susitikime su kunigu redemtoristu Rastislavs Dluhy (slovaku) jau 5 metus dirbančiu Lietuvoje kauno arkivyskupijoje. Jam pavesta evangelizacinė ir misijinė tarnystė. Jis Pravieniškių pataisos namų –  atvirosios kolonijos trečiojo sektoriaus kapelionas, VDU kapelionas, Pašaukimų sielovados bendradarbis. Kunigas ir kartu atvykę dar 4 svečiai šiltu nuoširdžiu poklabiu paliudijo savo santykį su dievu, paragindami visus šiuo laikotarpiu apgalvoti savo misiją šiame gyvenime. Kartu giedamos giesmės, sustiprino visų emociją –  Adventą gyventi laukimu, nepamirštant šalia esančių…

EDUKACINĖ ADVENTO POPIETĖ „NUPINSIU ADVENTO VAINIKĄ“

       Adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Tai geras laikas tapti kitokiu – tapti geresniu nei vakar, sau pačiam ar šalia esančiam. Laukdami gražiausių metų švenčių „Drugelių“ grupės vaikai ir tėvai lapkričio 28 dieną per kūrybinį darbą, pinant Advento vainikus, susipažino su Advento tradicijomis, pajautė Kalėdų laukimo džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, patyrė daug įspūdžių. Edukaciją vedė  Marijampolės Kultūros centro edukacinių programų kuratorė Viktorija Revinienė.

 

2022-2023 m.m. veikla

ŠV. MIŠIOS UŽ LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĘ

            Palaimintojo Jono Pauliaus II bažnyčios klebonas Marius Rudzinskas pasitiko mūsų lopšelio-darželio bendruomenę šiltai besišypsodamas. Jis aukojo Šv. Mišias, prašant Dievo palaimos visiems ugdytiniams, jų tėveliams, artimiesiems ir įstaigos darbuotojams. Melodingos giesmelės, kurias giedojo lopšelio-darželio priešmokyklinukai kartu su mokytoja Rasa Slankauskiene, palietė kiekvieno dalyvavusio Šv.Mišių aukoje širdį. Pasibaigus Šv. Mišioms neskubėjome skirstytis, džiaugėmės emocija, aplankiusia visų širdis. Nuostabus pavasarinis oras papildė šios emocijos skeidimąsi.

 

 

 

ŠV. VELYKŲ LAUKIMAS

        Lopšelio-darželio mažiesiems sudėtinga suprasti Kristaus prisikėlimo  paslaptį, tačiau mokytoja Rasa Slankauskienė katalikų tikybos pamkėlėse su vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikais kalbasi šia tema, giedodami giesmeles, skaitydami ištraukas iš  skaitinių. Kristaus prisikėlimas visiems tikintiesiems neša šviesą, džiugesį, palaimą. Grupių mokytojos, belaukiant Šv.Velykų ugdymosi veiklas planuoja per menines veiklas. Didelis džiaugsmas gyvena kartu, susirinkus į lopšelį-darželį po Šv.Velykų.

 

TRIJŲ KARALIŲ APSILANKYMAS

            Sausio 6-tą dieną trys karaliai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, skubėdami pasveikinti kūdikėlį Jėzų, aplankė ir mūsų lopšelio-darželio vaikučius. Karaliai papasakojo vaikams, kokias dovanas neša kūdikėliui Jėzui ir paaiškino jų simboliką: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras dovanojo aukso – kaip karaliui, smilkalų – kaip Dievui, miros – kaip mirtingam žmogui. Jie įteikė savo brangenybes ir pagarbino Jėzų kaip užgimusį Karalių.

Vaikučiai pasidalijo savo įspūdžiais apie Kalėdų šventes, prisiminė ir deklamavo išmoktus eilėraštukus, giedojo giesmeles ir svarbiausia džiaugėsi Prakartėle mūsų lopšelio-darželio kieme, kurioje ir guli Šv.Kūčių naktį gimęs kūdikėlis Jėzus. 

Mūsų lopšelio-darželio bendruomenei Kasparas, Merkelis ir Baltazaras palinkėjo vilties, noro, ryžto ir drąsos judėti tik į priekį!

 

ADVENTINIS VAKAROJIMAS „GERUMO, MEILĖS IR VILTIES ŽVAKELĖ“

       Degant trečiai Advento vainiko žvakelei, „Meškučių“ grupės vaikučiai ir jų tėveliai  rinkosi į adventinį pavakarojimą „Gerumo, meilės ir vilties žvakelė“. Mokytojos Rasos Slankauskienės giesmė ir ramus kanklių skambesys padovanojo visiems susirinkusiems ypatingą nuotaiką, jausmus, kurie, kaip angelai apglėbia tave šiltu savo apsikabinimu. Pasiklausę Adventinių giesmelių, Kristupo sekamos „ Senelės pasakos“, dalyvavusieji šoko advento laikotarpiui skirtus ratelius ir negailėjo vieni kitiems šiltų šypsenų. Visi rūpesčiai tartum išnyko, nes salėje sklandė nuoširdaus džiaugsmo ir gerumo aura.

Džiaugėmės, kad vaikučiai, tėveliai ir svečiai savo bendryste įprasmino Advento laikotarpio džiugią, kūdikėlio Jėzaus gimimo laukimo nuotaiką…

 

ADVENTINĖ POPIETĖ „MES GIEDAM GIESMELES“

 

        Adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Tai geras laikas tapti kitokiu – tapti geresniu nei vakar, sau pačiam ar šalia esančiam. Laukdami gražiausių metų švenčių, ,,Spindulėlių” grupės ugdytiniai tėvelius pasikvietė į Adventinę popietę ,,Mes giedam giesmeles”. Tikybos mokytoja Rasa visiems susirinkusiems šiltai papasakojo apie adventinius papročius, tradicijas. Šventės metu vaikai ant grindų pynė advento vainiką, tiesdami spalvotas juosteles tarsi nutiesė kelią į savo širdeles. Advento vainiką puošėme: eglės šakelėmis, obuoliais, žaisliukais, saldainiais. Rimties ir susikaupimo akimirką, kartu su tėveliais, giedojome giesmeles ir dalinomės gerumu.

Po šilto ir gražaus bendravimo, įžiebtos gerumo ugnelės vaikų širdelėse mažuosius nuteikė geriems darbams ne tik advento laikotarpiui.

 

 

ADVENTĄ PASITINKAME KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „ŽIBINTO ŠVIESELE, NUŠVIESK MAN KELIĄ“

Gražus ir geras šis vakaras

Ir mums nebaisi ši naktis.

Žvaigždeles jau uždegė angelas

Ir mūsų žibintų ugnis.

 

       Mūsų įstaigos bendruomenė pasitiko Adventą, uždegant, išradingai sukurtus žibintus, lauko aplinkoje.                                                          

Adventas – laukimo, susikaupimo, ramybės ir gerumo metas. Gruodis – tamsos metas, kaip aplink tylu ir ramu, negirdėti paukščių balsų. Kiekvienas iš mūsų pasiilgstame šviesos ir jaukumo. Kad būtų jauku ir laukimas  būtų prasmingesnis, kartais  reikia tiek nedaug. Vaikučiai su mokytojomis sukūrė žibintus iš netradicinių medžiagų, dailės priemonių, įvairios gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų. Ugdytiniai atskleidė savo kūrybines idėjas, meninius gebėjimus ir patyrė sėkmės džiaugsmą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo šioje gražioje ir prasmingoje parodoje ir įžiebė kalėdinę nuotaiką mūsų darželyje. Tegul šviesioji  žibinto ugnelė mus šildo ir nušviečia kelią. Su viltimi lauksime švenčių, šiltų akimirkų.

 

2021-2022 m.m. veikla

ŠV. MIŠIOS UŽ LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĘ

        Gegužės 26 d. į Palaimintojo Jono Pauliaus II bažnyčią susirinko gausus būrys lopšelio-darželio priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus grupių ugdytinių, jų tėvelių ir mokytojų, dalyvauti Šv.Mišiose, kurias aukojo klebonas Marius Rudzinskas. Papildomojo ugdymo pedagogė Rasa Slankauskienė kartu su lopšelio-darželio vaikučiais papuošė Šv.Mišių eigą gražiomis giesmelėmis. Visi kartu padėkojome Aukščiausiajam už sėkmingus darbus mokslo metuose. Klebonas palaimino visus, linkėdamas garžios vasaros ir smagių ateinančių mokslo metų.

 

Vaikų Velykėlės

          Vis dar gyvenant Velykų džiaugsmu, balandžio 26 d., lopšelio-darželio lauko aplinkoje rinkosi visų grupių ugdytiniai švęsti „Vaikų Velykėlių“ šventę. „Supa mane Velykėlės“ – ši šventė kaip Velykų aidas“, tarsi atsuktas laikas, Šv. Velykų atkartojimas. Vaikų džiaugsmas ir juokas, tai padėka prisikėlusiam Kristui už palaimą ir globą kiekvienam. Džiaugsmingo vaikiško šurmulio tikrai netrūko – vėl buvo ridenami margučiai, smaguriaujama pyragais. Prisimintos ir senolių tradicijos – Velykėlės siejamos su sūpuoklėmis – anuomet žmonės būtent per Vaikų Velykėles imdavo suptis ir džiaugtis pavasariu. Džiūgaukim ir švęskim Aleliuja!

 

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

     Kiekvienam krikščioniui Šv. Velykos pati didžiausia ir gražiausia pavasario šventė. Katalikų tikybos pamokėlėse ir grupių ugdomosiose veiklose mokytojos stengėsi padėti ugdytiniams suprasti šios šventės prasmę.

     Vaikai, grįžę po Velykų į darželį, grupėse dalijosi šventiniais įspūdžiais, džiaugėsi namuose numargintais margučiais. „Linelio“ grupės vaikai sulaukė staigmenos, kai netikėtai juos aplankė, džiaugsmingai nusiteikusi Velykų bobutė ir kiškutė. Jos pasakojo vaikams apie Velykų tradicijas, rodė atsineštus margučius ir aiškino jų spalvų reikšmę. Ugdytiniai deklamavo išmoktus velykinius eilėraščius. Visus lydėjo džiugi pavasariška nuotaika. Nenustygstanti vietoje kiškutė, pasiūlė vaikams pasigaminti kiškio ausis ir kartu su Velyke sudalyvauti muzikiniuose žaidimuose, estafetėse. Šventę vainikavo margučių ridenimas ir kiškutės žadėtas morkų pyragas.

Tad dar kartelį sveikiname visus su Šv. Velykmis!

Laukiame Šv. Velykų!

Edukacinė veikla  kraštotyros muziejuje „Margučio magija“

 

    Didžiosios savaitės metu „Linelio“ grupės ugdytiniai ir mokytojos daug domėjosi senosiomis Šv. Velykų šventimo tradicijomis ir papročiais.

    Daug dėmesio skyrėme margučiams – svarbiausiam Šv. Velykų atributui, unikaliam gyvybės simboliui. Senovėje tikėta, kad dažytas kiaušinis yra sakralus, turintis magiškos galios, jame telkiasi kosminė kūrybos galia, gebanti pratęsti gyvybę Žemėje. Margučio raštai, piešiniai išreikšdavo žmogaus suvokimą apie tai, kas yra aplink, o laiko ir erdvės struktūros vaizduojamos ornamentuose.

    Artėjant Šv. Velykoms, su grupės ugdytiniais  apsilankėme Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus vykdomoje  edukacinėje programoje „Margučio magija“. Sužinojome apie labai seną, bet iki pat šių dienų išsaugotą tradiciją – margučių marginimą vašku, apžiūrėjome muziejaus margučių kolekciją.

       Užsiėmimo metu muziejaus edukatorė  Rasa dalinosi svarbiais patarimais, susijusiais su marginimo procesu, aptarė tradicinius margučių raštus ir komponavimo galimybes, parodė, kaip paprastai ir greitai nudažyti margučius. Sužinojome, kaip senovėje buvo gaminami augaliniai dažai. Marginimas vašku įtraukė kiekvieną – tiek vaiką, tiek suaugusįjį – savo paprastumu, nuostabiu vaško kvapu, raminančiu procesu, margučio spalvingumu  jį ištraukus iš dažų… Vaikai džiaugėsi pavykusiais raštais- taškeliais, brūkšneliais, kilpelėm, gėrėjosi spalvų gama, lygino tarpusavy,  kaip kuriam pavyko numarginti.

     Praturtėję žiniomis ir patirtimi apie margučių reikšmę ir marginimą, pakvietėme įstaigos  bendruomenę dalyvauti EKO akcijoje „Papuoškime Velykų medį “. Margučių vėriniais medelį įstaigos kieme puošė visų grupių ugdytiniai. Juo gėrėtis ir pasigrožėti margučių spalvomis bei raštais galėsime visą šventinį  laikotarpį.

 

Ilgalaikis krikščioniškas projektas „Advento tyloje, kurkime gerumą“

Adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Tai geras laikas tapti kitokiu – tapti geresniu nei vakar, sau pačiam ar šalia esančiam. Laukdami gražiausių metų švenčių, „Lašelių“, „Žiogelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai, kartu su mokytojomis, įgyvendino krikščioniško ugdymosi projektą „Advento tyloje, kurkime gerumą“.

Pirmąją projekto savaitę maža žvakelės liepsnelė visus projekto dalyvius sutelkė rimčiai ir susikaupimui, jos šiluma padrąsino naujiems, geriems darbams.

Susipažinę su Advento papročiais, tradicijomis ankstyvojo amžiaus vaikučiai sužinojo, kodėl per Adventą atsisakome linksmybių ir laiką skiriame geriems darbams.

Rinkdami gamtinę medžiagą darželio kieme, pynėme ir grąžinome savo Advento vainiką. Kiekvienas vaikas, individualiai dėdamas šakelę į vainikėlį, išsakė savo svajones ir norus: mažesnieji linkėjo draugų, vyresnieji – vienas kitam gerumo.

Puošdami vainiką keturiomis žvakelėmis jas skaičiavome, iš mokytojų pasakojimo vaikučiai sužinojo kiekvienos žvakelės reikšmę. Visi kartu pajutome šviesos laukimo paslaptį – šviesa sugrįžta, kai mūsų širdys nušvinta gerumu, pagalba ir meile supančiai aplinkai, artimui, šalia esantiems žmonėms. Dieviškoji šviesa nugali tamsą, grąžina viltį, tikėjimą ir nuojautą, kad viskas vėlei nušvis šviesiausiomis spalvomis.

Antrąją savaitę, šventiškai pasipuošę, Advento tarnai, „Betliejaus žvaigždutė“ ir „Nykštukas‘‘, iškilmingai žengdami, skambindami varpeliu, visus darželio vaikučius kvietė uždegti antrąją Adventinio vainiko žvakelę. Linkėdami šilumos, jaukumo, susiklausymo, įprasmino antrąją liturginių metų savaitę. Adelė su Aleksiuku savo drąsa, energija, artistiškumu, nustebino ir suteikė daug džiaugsmo darželio logopedei, pavaduotojai, muzikos vadovei, kitiems darbuotojams bei grupių vaikučiams.

Trečiąją projekto savaitę vainikavo Adventinis rytmetis ,,Šviečiantis vainikas‘‘ kuriame ankstyvojo amžiaus grupių ugdytiniai žavėjosi ir džiaugėsi vyresniųjų draugų muzikiniu – meniniu pasirodymu. Sugūžėję į Kalėdų senelio rezidenciją, įsikūrusioje naujame kupole, vyresnieji ,,Žiogelių‘‘ grupės vaikučiai deklamuodami eilėraščius, giedodami giesmes ugdėsi sceninę kultūrą, mėgavosi  kūrybine laisve, o mažuosius draugus mokė vaikiškos Dievo maldelės. Dėkodami už nuostabią šventę, „Lašeliai‘‘ ir „Pelėdžiukai‘‘ meniniams artistams įteikė pačių pagamintą „Dėkingumo angelą“.

 

Edukacinė veikla „Kūčių tradicijos ir burtai“

Laukdami kūdikėlio Jėzaus gimimo, PU grupių „Bitutės“ ir „Kiškučiai“ ugdytiniai kartu su grupių mokytojomis dalyvavo edukacinėje veikloje „Kūčių tradicijos ir burtai“ Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejuje. Veiklos metu ugdytiniai sužinojo kaip mūsų senoliai praleisdavo Advento laikotarpį, kol sulaukdavo pačių gražiausių žiemos švenčių.

 

Virtuali vaikų ir tėvelių paroda „Šeimos žibintas“

       Prasidėjęs Advento laikotarpis – metas, kai daugiau laiko praleidžiame su savo šeima, aptardami visų metų sėkmes ir nesėkmes, atsiprašydami vieni kitų už įžeidimus ar neteisingus poelgius. Kad Advento laikas būtų prasmingas, lopšelio-darželio „Lašelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai kartu su tėveliais namuose įsitraukė į ,,Šeimos žibintų“ kūrimą ir suorganizavo virtualią parodą „Šeimos žibintas“. Jie gamino žibintus iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų. Grupėse surengėme žibintų parodėles ir pasidžiaugėme darbeliais. Džiugu buvo matyti išradingus žibintus, į kuriuos įdėta daug meilės, kruopštumo ir kūrybiškumo. Nors gamta skendi tamsoje, bet žibintai mums primena, kad mūsų širdelėse šilta ir šviesu. O šis laikotarpis sustiprino mūsų bendrumą, savitarpio supratimą, leido patirti džiaugsmą.

„Advento futboliukas 2021“

Adventas – ne tik paslaptingo laukimo metas, bet ir laikas, kai dalijamės džiaugsmingomis akimirkomis vieni su kitais… 

                    Lopšelis-darželis „Rasa“ šiais metais tradicinį „Advento futboliuko“ turnyrą organizavo tik mūsų įstaigos ugdytiniams, laikantis higienos reikalavimų. Turnyre dalyvavo aštuonios komandos. Komandoms teisėjavo kompetetingos futbolo žinovės ir žaidėjos: IU  Lina Geležauskienė ir Genovaitė Riklickienė. Visas komandos vienijo ne tik noras parodyti savo sportinius komandinio žaidimo įgūdžius, bet ir bendrystės bei smagaus pasibuvimo jausmai.

Advento pradžia – pirmoji žvakelė Advento vainike

                  Adventas ramybės ir džiugaus laukimo laikas, kai tikintieji ruošiasi sutikimui su Kūdikėliu Jėzumi. Kasmet iš naujo bandome suvokti ir įsivaizduoti, kas įvyko Betliejuje prieš du tūkstančius metų…

                  Su Advento pradžia, laiko tėkmės nešami, artėjame prie didžiausios ir gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdų. Laukdami kūdikėlio Kristaus gimimo, turėtume gerai pasvarstyti, kokios vertybės svarbiausios mūsų gyvenime. Šiuo laikotarpiu ieškokime kelio ne tik į savo namus, bet ir į savo širdies gelmes, kad pajustume savo sielos ramybę…

                   Šv. Kalėdos nėra tik sentimentų šventė, kad kadaise kažkas buvo įvykę, bet kad tai, kas įvyko tomis dienomis, yra dabartis, ir todėl mums teikia nuolatinę viltį.

Katalikų tikybos pamokėlės vyresniojo amžiaus ugdytiniams

2020-2021 m. m. veikla


Advento pradžia paminėta Kalėdinių dekoracijų paroda “Kalėdinė žvaigždė”


Edukacinės veiklos “Kalėdų nakties stebuklas čia pat”


Uždegta ketvirtoji žvakė Advento vainikuose…


Trijų karalių viešnagė


2019-2020 m. m. veikla


Adventinė popietė “Gerumo angelai”


Advento pradžia paminėta Prakartėlės ir parodos “Ledo gėlės” atidarymu


Adventinis renginys Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose


Respublikinė kūrybinių darbų paroda “Prakartėlę kuriu – širdelę šv.Kalėdoms ruošiu”


Trijų karalių apsilankymas


Velykinis džiaugsmas vaikučių kūrybiniuose darbeliuose


2018-2019 m. m. veikla

Šv. Mišios lopšelio-darželio “Rasa” bendruomenei

Spalio 11 d. skaisti rudeninė saulė lydėjo besirenkančius į Švento Jono Pauliaus II bažnyčią. Lopšelio-darželio bendruomenė susirinko dalyvauti Šv.Mišiose, kurias aukojo klebonas Marius Rudzinskas. Papildomojo ugdymo pedagogė Rasa Slankauskienė kartu su lopšelio-darželio vaikučiais papuošė Šv.Mišių eigą gražiomis giesmelėmis.
Šv. Mišių skaitinio ištrauka „…Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma….(Evangelija (Lk 11, 5–13))“ tartum atskleidė visų dalyvavusių bendrystę.

 

 
Adventinė popietė “Pirmoji žvakelė Advento vainikui”


Adventinis renginys “Stebuklinga žibintų šviesa”


Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda “Prakartėlę kuriu-širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu”


Parodos “Belaukiant Kalėdų” aplankymas


Trijų karalių apsilankymas


Dalyvavimas Tarptautiniame eTwininng projekte “Advento tradicijos ir simboliai“


Šventinis rytmetys “Šv.Velykų belaukiant…”


Edukacinė-pažintinė veikla “Šv. Velykų papročiai ir tradicijos”


Šventinis rytmetys “Vaikų Velykėlės”


2017-2018 m. m. veikla


Šventinis rytmetys “Vaikų Velykėlės”

Ugdytinių kūrybinių darbų paroda “Velykinis atvirukas” grupėje

Adventinis vakarojimas “Linelio” grupėje

 

 

Adventinė ugdomoji veikla “Meškučių” grupėje

Prasidėjo Adventas. Laikydamiesi krikščioniškųjų tradicijų, laukiame gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdų. Kiekvieną rytą uždegama Advento vainiko žvakelė, „Advento kopėtėlėmis” keliauja angelėlis, skaičiuodamas dienas iki Šv. Kalėdų, mokomės susikaupti, gražiai bendrauti su kitais.

Uždegėme antrąją Advento vainiko žvakelę kartu su Miglės mamyte Vaida Šalaševičiene. Klausėmės labai įdomios pasakos “Snieglandija”, žaidėme žaidimus, prisiminėme kalėdines giesmelės, dalinomės gerumo apkabinimais. Nuoširdi mamytės šypsena sušildė kiekvieno vaikučio širdelę.

Dėkojame mamytei Vaidai už aktyvų dalyvavimą “Meškučių” grupės ugdomojoje veikloje. 


Mažieji “Kiškučiai” laukia šv. Kalėdų stebuklo

Šios šventės prasmę geriausiai atskleidžia Kalėdų eglutė, įžiebtų keturių žvakių spindėjimas advento vainike, vaiko širdelėje užgimęs begalinis laukimas… ore tvyranti Šv. Kalėdų dvasia…Pasirengimas Kalėdoms liudija artėjantį stebuklą…

„Kiškučiai“su dideliu nekantrumu laukia šios šventės ir noriai jai ruošiasi…Puošia grupės aplinką, gamina kalėdines dekoracijas, atvirukus, klausosi giesmelių, stengiasi būti draugiški vieni kitiems. Juk už lango, kažkur iš tolo juos visus stebi Kalėdų Senelio nykštukai…

Trys karaliai aplankė įstaigos ugdytinius

Paroda “Po balto angelo sparnu”

Advento vakarojimas”Gerumo, meilės ir vilties žvakelė”

“Prakartėlę kuriu – širdelę šv Kalėdoms ruošiu”

Uždegėme pirmą advento žvakelę

“Angelų pasaulis”


2016-2017 m. m. veikla

Velykos – ne vien margučių dažymas ir ridenimas

Vaikų Velykėlė
Šventinė programa vaikams “Velykinis margutis”

Tikėjimo pažinimas yra įvairiapusis

Konkursas “Žibintai seka pasakas”

“Advento futboliukas 2016”

“Šventų Kalėdų belaukiant”

Šventinis rytmetis “Kalėdų stebuklas”

Neformalaus vaikų švietimo Teatro studijos spektaklis

Advento vakarojimas Šv. Kalėdomis kvepiančioje grupėje

Adventas – Šventų Kalėdų laukimo metas”

Regioninė bendrojo ugdymo įstaigų paroda “Prakartėlę kuriu, širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu”


2015-2016 m. m. veikla

Katechezės užsiėmimų užbaiga


Vaikų Velykėlės

Akcija „Padovanok tikėjimą ligoniui“

Kūrybinė popietė „Gerumo Angelai“

Rytmetys „Mano žaislai laukia manęs“

Adventinė žvakė sušildo ir suvienija

Adventinis koncertas „Atbėga elnias devyniaragis“
 

Pirmieji katechezės užsiėmimai. Pažintis su Biblija.

Advento kalendoriaus linkėjimai

Pelenų diena

Pirmoji diena po Užgavėnių yra Pelenų diena. Ji simbolizuoja Gavėnios pradžią. Katechezės užsiėmime vaikučiai buvo supažindinti su šios dienos prasme, pelenų simboline prasme. Uždengėme kryžių ir laukiame Kristaus Prisikėlimo.

 

2014-2015 m. m. veikla

Katechezė mažiesiems


Dalyvavome Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčios pašventinimo iškilmėse


2013-2014 m. m. veikla

„Tikėjimu liepsnojanti širdis“ (PLAČIAU)


Trijų Karalių šventė (PLAČIAU)
Pirmąjį 2013-2014 m.m. užsiėmimą vaikučiams veda Vilkaviškio vyskupijos vaikų sielovados centro
referentė ses. Daiva Beata ir katechetė Rūta
 

2012-2013 m. m. veikla

Katechezė mažiesiems (PLAČIAU)


Katechezė mažiesiems II (PLAČIAU)

Advento vakarojimas (PLAČIAU)

Biblijos pradžiamokslis. Senasis testamentas (PLAČIAU)

Šv. Mišių liturgijoje šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje (PLAČIAU)

Dalyvaujame „Gerumo akcijoje“ (PLAČIAU)
 

2011-2012 m. m. veikla

Pedagogai dalyvavo sielovados kursuose (PLAČIAU)

2010-2011 m. m. veikla

Katechezė mažiesiems (PLAČIAU)

2009-2010 m. m. veikla

Advento vakarojimas (PLAČIAU)


Įstaigos atributikos šventinimas ir Trijų Karalių šventė(PLAČIAU)
 

Skip to content