Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

(atnaujinta 2022-05-05)

Priešmokyklinis ugdymas skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai.

• Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas 5 metų vaikams tėvų sprendimu, pateikus prašymą.
• Priešmokyklinio ugdymo trukmė- vieneri metai.
• Priešmokykliniu ugdymu siekiama padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.
• Tėvams (globėjams) pasirašius sutartį, vaikui priešmokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS VYKDOMAS PAGAL ŠIAS PROGRAMAS:

• Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
• Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai‘‘;

• Socialinio ir emocinio ugdymo programa “Laikas kartu”;
• Alkoholio, tabako ir kitų psichikų veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Pasirinktos ugdymo programos tenkina tėvų lūkesčius ir poreikius, garantuoja vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje darną.

PAPILDOMOS VEIKLOS UGDYTINIAMS

• Šokio studija
• Katalikų tikybos pamokėlės
• Ankstyvasis anglų kalbos mokymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės ugdymo programas rengia atsižvelgdamos į vaikų amžių ir gebėjimus. Jos įtraukia vaikus į veiklas įdomiomis temomis, idėjomis, sumanymais.

(atsisiųsti):

5-MEČIO VAIKO, KURIAM PRADĖTAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS, UGDYMO IR UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

2021-2022 M.M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ATOSTOGOS 2021-2022 M.M.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO ĮSAKYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

Skip to content