Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

(atnaujinta 2024-01-26)

PRIĖMIMAS Į PIRMAS KLASES:

„Prašymai mokytis Marijampolės savivaldybės mokyklų 1 klasėse pradedami registruoti nuo 2024 m. vasario 1 d. Pirmo etapo pirmokų prašymų registracija vyks iki balandžio 15 d.

Primename, kad prašyme turite nurodyti 2 (dviejų) mokyklų pasirinkimus pagal savo prioritetus, t. y. 1-oje vietoje nurodyti tą įstaigą, kurioje norima, kad vaikas mokytųsi, 2-oje – įstaigą, kaip alternatyvą, jei vaikas nepatektų į norimą mokyklą.

Akcentuojame, jog nesvarbu, ar vaikas pradės lankyti naują įstaigą, ar mokslus planuoja tęsti toje pačioje mokykloje pabaigęs priešmokyklinio ugdymo programą, prašymus per sistemą nurodytu laikotarpiu pateikti būtina visiems.

Pasibaigus I etapui ir paskirsčius vaikus į mokyklas, apie pagrindinio priėmimo į 1 klases II etapo pradžią bus skelbiama vėliau.

Prašymus galima pildyti elektroniniu būdu Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje prisijungę prie Savivaldybės interneto svetainės www.marijampole.lt paskyroje Gyventojams/Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas arba kreipiasi į Registratorių (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Pastaruoju atveju Registratorius įregistruoja vaiką į IS, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia rašytinį prašymą.“

 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ATOSTOGOS 2023-2024 M.M.

PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, SPORTINĖS, PREVENCINĖS, METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

2023-2024 M.M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠMSM ĮSAKYMAS „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

ATNAUJINTA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

5-MEČIO VAIKO, KURIAM PRADĖTAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS, UGDYMO IR UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Skip to content