Menu Close

Projektinė veikla

(atnaujinta 2023-10-25)

1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveika gyvensena- gyvenimo būdas nuo vaikystės“ (vykdomas nuo 2010 m.)

2. Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“ (vykdoma nuo 2008 m.)

3. Socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“ (vykdyta 2011 m.)

4. Prevencinė ir intervencinė programa „Antras žingsnis“ (vykdyta nuo 2011 m.)

5. Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ (vykdomas nuo 2012 m.)

6. Projektas „Futboliukas“ (vykdomas nuo 2013 m.)

7. Respublikinis projektas „Kamštelių vajus“ (vykdomas nuo 2013 m.)

8. Lietuvos futbolo federacijos projektas „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ (vykdytas 2016 m.)

9. Tarptautiniai eTwinning programos projektai (vykdoma nuo 2017 m.)

 

Pedagogės Jurgita Arlauskaitė-Grigaliauskienė, Jurgita Dockevičienė, Neringa Ulevičienė, Lijana Juočienė, Birutė Dičiūnienė ,Vilma Pūkienė ir Jolanta Pauliukevičienė dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning programos projektuose.
2017 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2018 m. dalyvavimo projekte sertifikatas 
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2019 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2020 m. dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
2021 m. dalyvavimo sertifikatai
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas.
Dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas
Dalyvavimo projekte sertifikatas
————————

10. Projektas “Sveikatiada” – ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, (vykdoma nuo 2019 m.)

11. Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas “Lietuvos mažųjų žaidynės”, vykdomas nuo 2016 m.)

Diplomas už dalyvavimą, 2022 m.

Diplomas už dalyvavimą 2023 m.

12. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“, (vykdomas nuo 2020 m.)

Pažyma apie dalyvavimą 2021 m.

Pažyma apie dalyvavimą 2022 m.

13. Respublikinis projektas MAFA „Futboliukas“, (vykdomas nuo 2020 m.)

Pažyma apie dalyvavimą

14. NŠA projektas „Inovacijos vaikų darželyje“, (vykdomas 2021 m.)

 Mokymų pažymėjimai

15. NŠA projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, (vykdomas 2022 m.)

 Mokymų pažymėjimas 1

Mokymų pažymėjimas 2

16. Aplinkosauginis projektas „Gamta – mano ir tavo namai“, finansuojamas iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Sutartis

(Veiklų aprašymai naujienų skiltyje).

17. Sveikatos projektas „Sveikai judu nuo mažų dienų“, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Socialinės partnerystės susitarimas

18. NSA-FA-NAC-2023-0113 projektas „Vaikų fizinio aktyvumo užsiėmimų skatinimas savivaldybių darželiuose, mokyklose ir sportininkų rengimo centruose“.

 

 

 

Skip to content