Menu Close

STEAM veiklos

(atnaujinta 2024-01-26)

2023-2024 M.M. STEAM VEIKLŲ TĘSTINUMAS

EDUKACINĖ-PRAKTINĖ STEAM VEIKLA MARIJAMPOLĖS REGIONINIAME  STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRE

                Sausio 26 d. PU grupės „Spindulėliai“ ugdytiniai dalyvavo dviejuose praktiniuose STEAM veiklų užsiėmimuose Marijampolės kolegijoje, įkurtame regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Pirmasis užsiėmimas vyko kūrybiškumo ir medijų specializuotoje laboratorijoje, kurioje, naudojantis grafinėmis planšetėmis, ugdytiniai turėjo galimybę sukurti savo pasakos iliustraciją. Užsiėmimo metu, pasitelkdami įvairius įrankių tipus, esančius grafinio dizaino programėlėje (pvz.: spalva, linijos storis, raštas) trumpam tapo pasakų dailininkais. Šio užsiėmimo metu, vadovaujant puikiems mokytojams, vaikai išmoko naudotis grafinio dizaino planšete, sužinojo, kaip veikia programa, skirta iliustracijoms. Praktinėje veikloje pagilino suvokimą apie kūrybiškumo ir savo idėjų išraišką, naudojant išmaniąsias technologijas.

Antrasis užsiėmimas vyko gamtamokslinėje laboratorijoje. Šio užsiėmimo metu praktiškai išbandė instrumentus, naudojamus chemijos užsiėmimuose: pincetus, specialiąsias lėkštelės, pipetes… ir kt. Veikloje ,,Spindulėliai“ poromis kūrė mozaikas iš pačių pasigamintų rutuliukų, mokydamiesi dirbti grupelėse, ugdėsi kantrybę bei mokėsi atsakingumo.

Edukacinė-praktinė STEAM veikla kitoje aplinkoje ne tik suteikė daug pozityvių emocijų, bet ir sužadino smalsumą, praplėtė vaikų akiratį apie priemonių ir instrumentų įvairovę, darbo su išmaniosiomis technologijomis galimybes.

 

 

INTEGRUOTA PAŽINTINĖ-PRAKTINĖ UGDOMOJI VEIKLA  TRUMPALAIKIAME STEAM PROJEKTE „VANDENS GALIA“

                                                                              ,,Vanduo yra skystas, minkštas ir derlingas…“ (Lau tzu)

      Gruodžio mėnesį PU ,,Spindulėlių“ grupėje, pasitelkiant STEAM, vyko integruotos aplinkos pažinimo – sveikatos bei aplinkos pažinimo – muzikos praktinės veiklos ,,Vandens galia“. Ugdomąsias veiklas vaikams, kolegiškai bendradarbiaudamos, organizavo PU mokytoja Lina Geležauskienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė Edita Perlibienė, meninio ugdymo mokytoja Judita Taurienė.

     Kaupdami žinias apie vandens svarbą bei naudą žmogui, projekto eigoje, vaikai susipažino su vandens savybėmis, kurias aiškinosi pasitelkiant stebėjimus, degustavimus, bandymus, eksperimentus ir kt. Tyrinėdami vandenį ugdytiniai kėlė įvairius kausimus, aktyviai diskutavo, atsakymų ieškojo naudodamiesi tradicinėmis bei interaktyviomis priemonėmis. Virtualios knygos pagalba ,,Vanduo“ susipažino su vandens būsenomis, natūraliomis vandens spalvomis, garsais gamtoje. Integruotoje veikloje, kartu su visuomenės sveikatos biuro specialiste bei mokytoja, atliko bandymą ,,Ar sniegas yra švarus“, diskutavo apie higieną, kuri būtina norit būti sveikiems, atliko praktinį eksperimentą ,,Ar aš taisyklingai plaunu rankas?“, kurio metu stebėjo bei tyrinėjo pasinaudodami ultravioletinių spindulių lempa.

       Tęstinės pažintinės veiklos apie vandens galimybes vyko pasitelkiant muziką ir jos garsus. Meninio ugdymo mokytoja pakvietė ugdytinius išgirsti, šokti, lyginti, ritmuoti girdimą vandens muziką. Drauge vaikai atliko įvairius eksperimentus su vandeniu, svarstė bei diskutavo, kodėl garsas skiriasi? Pvz: merkiant vibruojantį puodo dangtį į vandenį, grojant švilpukais? Ugdytiniai tyrinėjo, kuo skiriasi vienas ar kitas garas, kada ir kokia muzikos melodija girdima. Vaikams daug nuostabos ir teigiamų emocijų sukėlė netradicinis grojimo būdas panaudojant skirtingų talpų indus bei butelius su vandeniu.

       Projekto „Vandens galia“ eigoje, integruojant įvairias ugdomąsias veiklas bei išbandant netradicines ugdymosi priemones, „Spindulėlių“ grupės ugdytiniai įgavo gebėjimų susieti informaciją su gyvenimiška patirtimi bei veiksmingai įsisąmonino žinias.

 

KŪRYBINIS PROJEKTAS „ŠVIESOS IR GĖRIO KNYGELĖ“

           „Lašelių“  grupės ugdytiniai, įsijungdami į lopšelio – darželio STEAM veiklas, kartu su tėveliais, logopede ir mokytojomis dalyvavo metodiniame – kūrybiniame STEAM projekte ,,Šviesos ir gėrio knygelė”.

Panaudodami antrines žaliavas, kirpo, klijavo, maketavo, komponavo, logopedinių užsiėmimų pasiekimų knygelę. Ją išradingai apipavidalino sagutėmis, karoliukais, savo piešiniais. Kartu su tėveliais dekoravo kiekvieną puslapį išskirtiniais logotipais.

Knygelės paskirtis – logopedinių užsiėmimų pažangos įsivertinimas ir individualaus pasiekimų pokyčio siekimas.

Darželio logopedė, klijuodama į knygelę žaismingą lipduką, paskatina vaikus siekti numatytų tikslų. Ugdytiniai, dalyvaudami projekte, stiprino ryšį su tėveliais, mokėsi bendradarbiauti, sužinojo daug naujo apie knygų atsiradimą. Visi pažadėjo saugoti savo knygeles ir stengtis, kad jas puoštų, kuo daugiau linksmų įvertinimų.

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“

ĮVERTINIMAS – NARYSTĖ LIETUVOS STEAM MOKYKLŲ TINKLE

           Marijampolės vaikų lopšelis – darželis ,,Rasa”, šių metų kovo mėnesį, gavo svarbų įvertinimą – tarptautinėje mokyklų akreditacijos sistemoje, STEM mokyklos ženklo portale įstaigai buvo suteiktas – Saugios, kompetentingos mokyklos “STEM Shool Label” ženklelis, ko pasekoje įstaiga tapo Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nare, bei  pirmąja švietimo įstaiga Marijampolėje, kuriai suteiktas šis statusas.

STEAM mokykla, tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, skatinanti vaikus nuolat tobulėti įvairiose srityse, tai įstaiga, kurios mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, ugdymo procese naudoja IKT, kitas technologijas bei aktyvaus ugdymo metodus.

STEAM ugdymas yra integralus, vienas šiuolaikinių ugdymo būdų, kurio dėka skatinamas vaikų kritinis mąstymas sprendžiant realias gyvenimo problemas, teoriją grindžiant įvairiomis praktinėmis veiklomis. Įstaigos pedagogai atsižvelgdami į šių dienų vaikų poreikius bei mokymosi kultūrą stengiasi organizuoti tokias veiklas, kurių metu vaikams natūraliai kyla noras išsiaiškinti, sužinoti, patirti kažką naujo, bendradarbiauti, drąsiai, kūrybiškai veikti, eksperimentuoti bei įsivertinti savo sprendžiamo „iššūkio“ rezultatus. STEAM veiklų metu įgytos naujos žinios, patyrimai, įspūdžiai augina vaiką kaip asmenybę, gebančią džiaugtis, mokančią improvizuoti, pasitikinčią savo jėgomis, atvirą, sugebančią veikti ir drąsiai priimti sprendimus.

Įgyvendinant tikslus bei plėtojant STEAM ugdymo strategiją, įstaigos vadovų iniciatyva lopšelyje – darželyje įrengta STEAM veiklų laboratorija, įstaigos erdvės nuolat papildomos nauja įranga ir įvairiomis priemonėmis tokiomis kaip: edukaciniais robotais „Bee-bot“, „Bubble-bot“, interaktyviomis lentomis, interaktyviomis grindimis,  interaktyviais kubais, spalvų gaudyklėmis skydais, tyrinėjimo endoskopais, tyrinėjimų stalais, laboratorinių indų rinkiniais, įvairių pincetų rinkiniais, svarstyklėmis „Balansuojantys kibirėliai“, eksperimentų rinkiniais „Magnetizmas“ ir kita.

Pedagogai nuolat skatinami domėtis švietimo naujovėmis bei tobulinti kompetencijas. Šiais metais visi įstaigos pedagogai dalyvauja ilgalaikėje „Ugdymo meistrų“ BDT (besimokančių darželių tinklo) kvalifikacijos tobulinimo 72 val. programoje apie STEAM ugdymo filosofijos disciplinas bei jų taikymą ikimokykliniame ugdyme.

Lopšelio-darželio „Rasa“ mokytojos noriai dalijasi savo patirtimi taikant STEAM metodiką su Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais metodiniuose susirinkimuose. Šiuolaikinis mokytojas privalo ieškoti patrauklių darbo formų, o tam tinkamiausia vieta yra betarpiškas tarpmokyklinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja patirtimi.

Kartu su pripažinimu ateina ir įsipareigojimas nesustoti, toliau kryptingai, nuosekliai dirbti bei siekti aukštesnių įvertinimų STEM mokyklos ženklo portale. 

 

TIRIAMOJI-PAŽINTINĖ VEIKLA ,,AŠ TYRINĖJU NEPAŽINTĄ PASAULĮ“ MARIJAMPOLĖS REGIONINIAME STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRE

        Sausio 27 dieną priešmokyklinės grupės ugdytiniai vyko į edukacinę – pažintinę išvyką STEAM LT Marijampolės atviros prieigos centrą. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su Marijampolės kolegijoje įrengta STEAM laboratorijos erdve ir joje esančiomis priemonėmis bei jų įvairove .,,Spindulėliai“ smalsiai tyrinėjomatomųmikroskopų įvairovę, juos lygindami ieškojo skirtumų bei džiaugėsi turėdami galimybę išbandyti ,,Šviesinį“ ir ,,Skaitmeninį“  mikroskopą praktiškai. Ugdytiniai pasinėrė tyrinėti gyvus bei negyvus organizmus, juos tolindami ir artindami, didindami bei mažindami,lygino, dalinosi kas, tai galėtų būti ir į ką panašus vienas ar kitas organizmas bei džiaugėsi gebėdami naudotis šviesiniu mikroskopu.

 STEAM centre laikas prabėgo nepastebimai, nes čia vaikai turėjo galimybę tyrinėti ir atrasti jiems nepažintą pasaulį, naudojantis „šviesiniu“ ir „skaitmeniniu“ mikroskopais.

 

KŪRYBINĖ STEAM VEIKLA „BALTUTĖLIŲ DANTUKŲ ŠYPSENA“

Prevencinės dantukų priežiūros savaitės „Balta šypsenėlė – baltų dantukų veidrodėlis“ uždavinius padėjo pasiekti STEAM metodu, pačių pasigaminta edukacinė priemonė „Baltutėlių dantukų šypsena“. Gamybos proceso metu naudojome kartono atliekas, spalvoto popieriaus skiauteles, grietinėlės indelius. Ledų pagaliukas tapo dantų šepetėliu. Vaikai patys kirpo „liežuvėlio“ trafaretą, dekoravo dantų šepetėlį, mokytojos formavo priemonės maketą. Naudodamiesi nauja priemone, vaikai kalbėjo apie taisyklingą burnos higieną, skaičiavo dantukus, stebėjo baltą jų spalvą. Suvokdami, kad dantukus reikia kruopščiai valyti, dažnai skalauti burnytę vandeniu, dauguma pasakojo, kad dantukų valymas jau tapo kasdieniniu jų įpročiu.

STEAM SAVAITĖ „VISATOJE MES NE VIENI…“

                 Kosmosas vaikams – nauja nežinoma, tačiau patraukli tema, per praktinį patyrimą PU grupės „Spindulėliai“ ugdytiniai ,,keliavo“ į kosmoso platybes. Smalsiai tyrinėdami dangaus erdvę (dangų, saulę, mėnulį, žvaigždes) klausinėjo: Kodėl? Kam? Kur? Ugdytiniai įvairių veiklų metu aiškinosi, kas yra kosmonautas/astronautas, kaip žmones pasiekia kosmosą bei įtvirtino planetų pavadinimus. Taip pat tobulino mąstymo įgūdžius, skaičiavo, lygino, dalyvavo diskusijose ,,Jeigu galėtume aplankyti planetą, kurią pasirinktume ir kodėl? Savaitės eigoje ,,Spindulėliai“ savo įgytas žinias, įtvirtino išbandydami praktiškai, žaisdami IT žaidimus ir naudodamiesi įvairiomis programėlėmis.

 

ŽAISMINGA STEAM VEIKLA „LAŠELIŲ“ GRUPĖJE

          „ŽASLIUKAS – MYLIMUKAS“  – naudodami oro pripūstus maišelius, spalvotą popierių, įvairiaspalvius markerius, ,,Lašelių,, grupės vaikučiai kūrė žaisliuką – mylimuką. Savarankiškai pasirinkdami spalvas, dekoro priemones tobulino kūrybiškumo, meninius įgūdžius, mokėsi kirpti žirklėmis. Galvodami pagamintam žaisliukui vardą (Pumpis, Pokštukas, Baibukas) lavino savo fantaziją.

          „ŽAISMINGASIS SKĖTIS“ – panaudotos vienkartinės lėkštutės STEAM kūrybinės veiklos metu tapo rudeniniais skėčiais. Vaikai komponavo, kirpo, matavo, kad skėtis tilptų į lapą popieriaus. Lavindami smulkiąją motoriką, savo darbelį dekoravo  ,,lietučiu‘‘, pagamintu iš servetėlės rutuliukų. Džiaugdamiesi savo kūriniais, vaikai pajautė pažinimo, estetinio suvokimo, atradimo džiaugsmą.

EDUKACINĖ VEIKLA MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS „LISPA“ IT STUDIJOJE

                  Priešmokykliniame amžiuje STEAM ugdymas be galo svarbus. Norėdami pažinti IT technologijų pasaulį iš arčiau ,,Spindulėlių“ grupės ugdytiniai keliavo į Marijampolės Lispa mokyklą. Lipsa – įstaiga, įkurta siekiant, tenkinti vis didėjančius vaikų informacinių technologijų (IT) žinių poreikius, ugdyti vaikų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir užtikrinti pilnavertę savirealizaciją. Mažieji „smalsiai“ tyrinėjo ir išbandė naujausias technologijas praktiškai.

 

STEAM VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU

        Kūrybinė STEAM veikla, pasitelkiant pasakos „Trys paršiukai“ siužetą. Vasara – laikas, kai kūrybiškumas ir vaikų idėjos puikiai realizuojamos tiek grupės, tiek lauko aplinkoje. Gerai žinoma pasaka „Trys paršiukai“ daug įdomesnė, kai ją seka patys vaikai. Kadangi vasaros laikotarpiu grupėse ugdomi įvairaus amžiaus vaikai, mokytoja Akvilė panaudojo pasaką, kiap sudominimą, tolimesnei vaikų inžinerinių gebėjimų ugdymo veiklai. Aptarus pasakos personažų statytus namus, kilo klausimas, kodėl ne visi vienodai tvirti? Ko reikia, kad pastatytas namas būtų tvirtas ir saugus? Visi pritarė idėjai – išbandyti būsto statybą.

  Iššūkis – namelis turi būti tvirtas, turi turėti pamatus, sienas ir stogą. Tiek grupėje, tiek lauke ugdytiniai ieškojo statybinių medžiagų, iš kurių galima statyti būstą ir išbandė praktiškai. Veiklos metu vyko medžiagų tyrinėjimai, pasvarstymai, kurį namelį galima lengvai sugriauti, kodėl? Lygino pastatytus namus pagal  dydį, aukštį, ilgį. Veikla persikėlė ir grupės patalpas, kur taip pat vyko būsto statybos iš turimų medžiagų. Inžinerinių įgūdžių ugdymas skatino vaikus drąsiai, savitai realizuoti savo sumanymus, planuoti ir įgyvendinti savo projektus nuo pradžios iki pabaigos.

Pastatytuose nameliuose vaikai apgyvendino pasakos personažus – paršiukus ir džiaugėsi, kad nameliai nesugriuvo. Iššūkis įveiktas – paršiukų namai tvirti, turi pamatus, sienas ir stogą!

 

 

„KALĖDŲ LAUKIMAS SU STEAM“, DALYVAUJANT TARPTAUTINIAME ETWINNING PROJEKTE

        IU grupės „Lašeliai“, PU grupių „Kiškučiai“ ir „Bitutės“ pedagogai ir ugdytiniai pasitiko gražiausias metų šventes, aktyviai įsitraukdami į Tarptautinio eTwinning projekto „Kalėdų laukimas su STEAM“ veiklas.

Gruodžio pradžioje „Kiškučių“, „Bitučių“ ir „Lašelių“ grupių ugdytiniai ir pedagogai prisijungė prie projekto, kurio metu gilino žinias apie Advento laikotarpio ir Šv. Kalėdų tradicijas bei papročius skirdami ypatingą dėmesį kiekvienai STEAM sričiai.

Projekto eigoje buvo sukurtas logotipas, kuris visų projekto dalyvių balsavimo dėka tapo nugalėtoju – projekto „Kalėdų laukimas su STEAM“  „veidu“. https://youtu.be/qBp2qlcLEbk

Pasitelkiant kalėdinio laikotarpio tematiką vaikai aktyviai dalyvavo eksperimentų ir tyrinėjimų, technologijų, matematikos ir inžinerijos, menų ugdomosiose praktinėse veiklose, atlikdami užduotis sprendė problemas, lavino kritinio mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis gebėjimus. Veiklų metu taikant IKT išbandė QR skaitytuvo galimybes, patyrė daug teigiamų emocijų atlikdami programavimo užduotis su Bubble robotuku. Vaikai turėjo galimybę sudalyvauti virtualiame susitikime su Kauno vaikų l/d „Klausutis“ „Zuikučių“ grupės vaikučiais. Jo metu vieni kitiems išsakė šventinius palinkėjimus, deklamavo eilėraščius ir netgi sušoko bendrą šokį.

Dalyvavimas projekte suteikė ne tik naujų galimybių mokytis, dalintis sukaupta patirtimi, bet ir galimybę bendradarbiauti, stiprinti komunikavimo įgūdžius bei pasitelkus STEAM metodiką vaikų ugdymą(si) paversti patraukliu, įdomiu ir neįkainojamu.

 

Skip to content