Menu Close

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 14 d. lopšelio-darželio tėvai ir pedagogai pasitikrino ir praplėtė savo suvokimą apie vaiko teises ir teisines ribas.

Ruošiantis sėkmingam įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, svarbu suvokti, kad kiekvienas vaikas šio ugdymo epicentras tiek lopšelyje-darželyje, tiek šeimoje.

 Marijampolės savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jolita Žukelienė, skaitydama paskaitą „Vaiko teisės ir teisinės ribos“, priminė susirinkimo dalyviams, kad mūsų veikla turėtų būti nukreipta tinkamų sąlygų sudarymui kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose. Ji pateikė praktinių pavyzdžių, kaip tėvams išspręsti keblias situacijas, susijusias su vaiko kasdienybe, kai persipina teisės ir teisinės ribos. Nuo pat mažumės vaikai turi jausti tėvų, kaip patyrusių partnerių, pagalbą visose veiklose, o svarbiausia išsiugdant teisių ir pareigų suvokimą.

Lopšelio-darželio direktorė pasidžiaugė, kad įstaigoje sėkmingai vyksta pasirengimas įtraukiojo ugdymui įgyvendinimui. Bendruomenė saugi, priimanti, bendradarbiaujanti, kurioje kiekvienas jaučiasi vertingas. Susirinkimo pabaigoje direktorė pristatė 2022 metų veiklos atsakaitą ir aptarė lopšelio-darželio veiklą vasaros laikotarpiu.

 

Skip to content