Menu Close

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 24 d. visuotiniame tėvų susirinkime buvo kalbama apie fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos sąsajas.

     Gyvename dažnai nesusimąstydami, kad sveikata mūsų laimės ir sėkmingo darbo vedlys. Todėl svarbu suprasti, kad sveikatos stiprinimas ir saugojimas pirmiausiai priklauso nuo mūsų pačių. Šia tema „Fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos sąsajos” visuotiniame tėvų susirinkime skaitė paskaitą visuomenės sveikatos biuro specialistė Edita Kulikauskienė. Ji pagilino dalyvavusių suvokimą apie fizinės ir psichinės sveikatos ryšį ir paneigė nuomonę, kad sportuojantis žmogus – sveikata nesiskundžia. Svarbiausia mūsų sąmoningumas ir supratimas, kad kiekvienas galime prisidėti prie savo sveikatos stiprinimo, mokėkime tinkamai nusiteikti ir pasirinkti tinkamas veiklas. Lopšelio-darželio direktorė Raselė Sutkauskienė padėkojo tėveliams už gerą pavyzdį mūsų ugdytiniams, dalyvaujant įstaigos sveikatinimo veiklose, šventėse ar kituose renginiuose. Ji pakvietė išdrįsti pasidalinti savo šeimyninėmis patirtimis ir pravesti smagias aktyvias žaidybines veiklas kartu su mokytojomis grupių vaikučiams. Bendros veiklos palieką gilų pėdsaką įgūdžių formavime.

Skip to content