Menu Close

Spindulėliai

(atnaujinta 2023-09-07)
PU GRUPĖ „SPINDULĖLIAI“
2023-2024 m.m.
    
GRUPĖJE DIRBA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

       Lina Geležauskienė ir Akvilė Eklerienė

Mokytojo padėjėja – Ieva Stanytė

IU mokytojų padėjėja – Gintarė Krupinskienė 
RYTELIO PASISVEIKINIMAS

Pabudo jau saulutė po nakties,

Tuoj savo spindulius danguj išties.

Pramerksim akeles visi,

Šypsosimės visiems linksmi.

Ko reikia, kad prasminga būt diena?

Gerų darbų ir nuotykių pilna?

Tik vieno gero žodžio, šypsenos,

Ir širdyje gerumas suliepsnos.


GRUPĖS SAVITUMAS

               Priešmokyklinio ugdymo grupę „Spindulėliai“ lanko devyniolika vaikų: dešimt berniukų ir devynios mergaitės. Grupės draugai noriai bendrauja vieni su kitais, džiaugiasi draugija, dalinasi įspūdžiais apie vasaros pramogas, laisvalaikį su šeima, noriai ir aktyviai dalyvauja pokalbiuose, žaidimuose bei kitose veiklose. Ugdytiniams patinka įvairios veiklos: statyti statinius iš kaladėlių, konstruoti iš lego detalių, piešti, spalvinti bei atlikti užduotis naudojantis IT. Vaikai domisi naujovėmis, rodo didelį norą išmokti rašyti ir skaičiuoti. Puoselėsime bei vadovausimės pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ir pan. Lavinsime dėmesio sukaupimą, girdimąją atmintį, akies ir rankos koordinaciją. Daug dėmesio skirsime loginio mąstymo užduotims, taikysime STEAM metodologiją, kuri skatina ieškoti įvairių užduočių sprendimo būdų.   

             Ugdymo(si) procesas organizuojamas, vadovaujantis atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, Rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui ,,Patirčių erdvės”, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa”, Lietuvos Junior Achievement ,,Aš pats” programa. Integruosime projekto ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas per informacines technologijas” veiklas.

 

     PAGRINDINIAI GRUPĖS PRIORITETAI:
♦ Saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas;
♦ Ugdymo(si) kokybės tobulinimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;
♦ Vaikų komunikacinių ir socialinių jų gebėjimų, savarankiškumo, saviraiškos, sveikatos puoselėjimo bei įvairios fizinės patirties ugdymas;
♦ Aktyvus bendradarbiavimas su tėvais visų kompetencijų plėtojime, sėkmingam vaiko paruošimui mokyklai;

GRUPĖS TAISYKLĖS

-šypsausi sau ir kitiems;

-dalinuosi žaislais su draugais; 

-susitvarkau žaidimo vietą;

-visada būnu mandagus.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE2023-2024 M.M.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE 2022-2023 M.M.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M.

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content