Menu Close

Spindulėliai

(atnaujinta 2022-05-05)
IU GRUPĖ „SPINDULĖLIAI“
2021-2022 m.m.
    
GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

       Lina Geležauskienė ir Sonata Asadauskienė 

Mokytojo padėjėja – Laima Juškauskienė

IU mokytojų padėjėja – Gintarė Krupinskienė 
RYTELIO PASISVEIKINIMAS

Pabudo jau saulutė po nakties,

Tuoj savo spindulius danguje išties.

Pramerksim akeles visi,

Šypsosimės visiems linksmi.

 

Ko reikia, kad prasminga būt diena?

Gerų darbų ir nuotykių pilna?

Tik vieno gero žodžio, šypsenos,

Ir širdyje gerumas suliepsnos.


GRUPĖS SAVITUMAS

          „Spindulėlių“ grupę  lanko dvidešimt vaikų: 11 mergaičių ir 9 berniukai, kurių amžius 5-eri metai. Dauguma vaikų yra žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys ,,mažieji filosofai“, klausinėjantys, pasakojantys patirtus atostogų ir kitus įspūdžius; gebantys suskaičiuoti iki 10, žaidžiantys stalo žaidimus, klausantys skaitomų pasakų. Vaikai noriai išbando naujas interaktyvias veiklas, daug laiko praleidžia žaisdami lauke, tyrinėdami gamtą. Grupėje vadovaujamės pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu ir žinių siekimu.

     PAGRINDINIAI GRUPĖS PRIORITETAI:
Saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas;

Plėtoti komunikavimo gebėjimus: išgirsti, klausyti, kalbėti;

Tyrinėti aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus;

Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose, draugiškai bendraujant, bendradarbiaujant;

Plėtoti pažinimo gebėjimus, juos pritaikyti kasdieninėse situacijose;

Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus, sudarant sąlygas vaikams bendrauti,  pratintis susikaupti, spręsti kasdienines problemas.

GRUPĖS TAISYKLĖS

-šypsausi sau ir kitiems;

-dalinuosi žaislais su draugais; 

-susitvarkau žaidimo vietą;

-visada būnu mandagus.

 

GRUPĖS DAINELĖ

„Spindulėli tu spindėk“

Spindulėli, tu spindėk

Ir dainuoti man padėk.

Tu švieti aukštai, aukštai,

Viską iš dangaus matai.

Spindulėli, džiugink mus

Neški laimę į namus.

 

UGDYMO(SI) VEIKLOS

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content