Menu Close

Prevencinės veiklos

(atnaujinta 2024-03-04)

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2022 M.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA:

KOVAS – MĖNUO „BE PATYČIŲ“

PAVYZDŽIAI VEIKLŲ ORGANIZAVIMUI – „BE PATYČIŲ“ JAUSMAI

PAVYZDŽIAI VEIKLŲ ORGANIZAVIMUI -„ BE PATYČIŲ“ PYKTIS

PAVYZDŽIAI VEIKLŲ ORGANIZAVIMUI – „BE PATYČIŲ“ DRAUGYSTĖ

PAVYZDŽIAI VEIKLŲ ORGANIZAVIMUI – „BE PATYČIŲ“ BENDRAVIMAS

 

ŠMM REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKA

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ ASMENŲ REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS TVARKA IR PROCEDŪROS

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR PATYČIAS REGISTRAVIMO FORMA

 

PEVENCINĖS VEIKLOS UGDYTINIAMS

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS „ZIPIO DRAUGAI“ AKIMIRKOS PU GRUPĖJE „SPINDULĖLIAI“ IR „LINELIS“

 „BLOGA IR GERA SAVIJAUTA“ – EDUKACINĖ VEIKLA IU GRUPĖJE „BORUŽIUKAI“

 

EDUKACINĖ  DISKUSIJA IU GRUPĖJE „PUMPURĖLIAI“ –  „KOKIOJE ŠALYJE NORĖČIAU GYVENTI“

 

PRAKTINIS- EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „TRIUKŠMAS IR TYLA“

 

Skip to content