Menu Close

Žiogeliai

(atnaujinta 2023-01-09)

IU GRUPĖ „ŽIOGELIAI“

2022-2023 m.m.

GRUPĖJE DIRBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

                         Daiva Kizelevičienė ir Gintarija Tarnienė,

                Mokytojo padėjėja Ieva Stanytė,

                   IU mokytojo padėjėja Eglė Puniškienė

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GRUPĖS SAVITUMAS

           Nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio „Žiogelių“ grupę pradėjo lankyti 19 vaikų (9 mergaitės ir 10 berniukų). Ugdytiniai po vasaros atostogų, paaugę daug geriau išreiškia savo mintis ir norus . Keli vaikučiai nustebino savo praturtinta kalba ir jos rišlumu. Į grupę atėjo nauja mergaitė. kuriai bus skiriama individuali mo pagalba. Ugdytinė jaučiasi gerai, labai drąsi ankščiau lankiusi kitą darželį. Individuali pagalba trečius metus bus teikiama berniukui su Dauno sindromu.

        Vaikai grupėje jaučiasi gerai, pasiilgę savo draugų, dalinasi vieni su kitais atostogų įspūdžiais. Galima teigti, jog vaikai žingeidūs, smalsūs, domisi grupėje esančiais žaislais, laisvai juda, bendrauja, stebi vienas kito veiklą ir bando padėti esančiam šalia.

          Labai džiaugiamės, kad grupės ugdytiniai tampa vis labiau savarankiškesni, stengiasi padėti vieni kitiems.

     Šiais metais skirsime daug dėmesio STEAM veikloms ir IU programos turinio praturtinimui veiklomis iš „Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“. Didelį dėmesį skirsime vaikų poreikiams, lavinant kasdieninius gyvenimo įgūdžius, mokantis santykio ir bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais. Ugdymo procese, bendradarbiaujant kartu su tėveliais, stengsimės lavinti visas ugdymo sritis, atskleisti ugdytinių individualumui. 

Pagrindinės ugdymo vertybės – 

pagarba, mandagumas, tolerancija, bendravimas, draugystė ir žinių siekimas.

                                                                                                                                                 

 UGDYMO(SI) VEIKLOS GRUPĖJE IR LAUKE

UGDYMO(SI) VEIKLOS 2021-2022 M.M.

                                           

 

 

 

 

 

Skip to content